Skip to main content
فهرست مقالات

نفسانیت، جوهر و حقیقت غرب

نویسنده:

(2 صفحه - از 13 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : نفس، نفسانیت، غرب، عقل، دکارت، جوهر و حقیقت غرب، تفکر، فلسفه، روحانیت، مدار تفکر غرب بر نفسانیت

خلاصه ماشینی:

"جواب آری،ما را به تضادگویی‌ کشاند،چه لفظ آری تصدیق این معنی بود که این‌ اتحاد قوای شهوت و غضب و نطق عین نفسانیت‌ جدید است،و دیدیم که اگر این اتحاد با غلبه و در تحت ریاست عقل باشد روحانیت است و روحانیت‌ اگر در مقابل نفسانیت جدید نباشد(که در این‌ مقابله شکی نیست)یکی دانستن این دو هیچ وجهی‌ ندارد،اما اگر به پرسش پاسخ منفی بدهیم و بگوئیم‌ نفسانیت جدید به صرف اتحاد قوای نفس حاصل‌ نشده است،پس از کجا آمده و حقیقت آن مخصوصا در نسبت با عقل‌ و با شهوت و هوی‌وهوس چیست؟مطلب به این‌ سادگی نیست که کسی بگوید عقل مقهور و مغلوب‌ هوی شده است،حتی کافی نیست که بگوئیم‌ خرد غربی خرد شیطانی است،البته عقل جدید مدد از رحمن نمی‌گیرد ولی عقل محروم از مدد حضرت‌ رحمن کدام عقل است و اثر این عقل و مآل آن‌ چیست؟به این پرسش‌ها در جای دیگر باید جواب‌ داده شود،اما عقلی که خانه‌اش وجود بشر است‌ و از حدود این خانه یعنی از عالم بشری خارج نمی‌ شود،با شئون دیگر بشر چه نسبتی دارد،و ضامن‌ این نسبت چیست؟آیا این عقل هم همچنان مایل‌ است که شهوت و غضب را رام خود سازد و از تحقق‌ این امر،بشر صاحب فضیلت بوجود می‌آید؟نه‌ عقلی که از مدد غیب محروم است."

صفحه:
از 13 تا 14