Skip to main content
فهرست مقالات

محمد علی نجفی: ما نخواستیم تاریخ را بازسازی کنیم هنرمند انتخاب کننده است

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 23 تا 24)

صفحه: از 23 تا 24