Skip to main content
فهرست مقالات

مشارکت در سور و سوگ جمعی

نویسنده:

(6 صفحه - از 4 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : سوگ ، مشارکت ، سور و سوگ جمعی ، جشن ، شادی ، اجتماعی ، مشارکت در سور ، زبان ، دینی ، گاهنبار

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)دکتر داور شیخاوندی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) مشارکت در سور و سوگ جمعی 1. در پی تولید و تولد انسان،زیست افزارو تثبیت زیستگاه،تقسیم کار تشدید شدهاست و عده‌ای هم‌کیش در یک صنف قرارگرفته‌اند و تعدادی هم‌کردار از ارج،اعتبارو شأن اجتماعی(سرمایۀ اجتماعی)خاصیبرخوردار گشته‌اند و پندار هم‌صنفی،هم‌ردگی،هم‌شأنی،هم‌ارجی،هممشارکت جزو الزاماتانسان انس‌گیر برای تحکیمو داد و وفاق جمعی وتعلق خاطر نسبت به انواعتجمعات انسانی است (به تصویر صفحه مراجعه شود)رتبه‌گی،هم‌درجه‌گی،هم‌تایی و... تأکید می‌کنیمکه مقصد و غایت اصلی تشویق و تشجیعهموندان برای مشارکت فعال و غیرفعال درمراسم سور(جشن)و سوگ(عزا)بهمنظور تحکیم همبستگی‌های انسانی درمفهوم دور کیمی-تونیسی است. برخی بر محور طبیعت ستایی،بازمانده از قرون گذشته برگزار می‌شوند وبرخی دیگر رهاورد دولت‌های مدرن ملی یاانقلابی هستند و در دویست سال اخیر،درپی انقلابات صنعتی-سیاسی ابداع شده ورواج یافته‌اند،جشن‌های فصلی«فریا»6دراسپانیا و کارناوال‌های برزیل و آرژانتین،(به تصویر صفحه مراجعه شود)بزرگداشت انقلاب‌هایی نظیر انقلابآمریکا،فرانسه و... اگر به این توضیحات دربارۀ مشارکت‌هادر سطح جامعۀ کلان یا بین الجوامع7(معادل با بین المللی در زبان فارسی)بسندهکنیم،نوبت به طرح مسألۀ مشارکت درسورهای درون جامعۀ مدنی،طی اندرکنشروزمره یا فصلی و دوره‌ای در داخل شهرها،در میان حرفه‌ها و اقشار گوناگون جامعه،در حوزۀ عمومی می‌رسد. مشارکت در این سور وسوگ‌های شهری جنبۀ داوطلبانه و نمایشی بیش‌تریدارد،ولی شهد و شرنگ‌هایش کم‌تر است مقصد و غایت اصلی تشویق و تشجیع هموندانبرای مشارکت فعال و غیر فعال در مراسم سور(جشن)وسوگ(عزا)به منظور تحکیم همبستگی‌های انسانی درمفهوم دور کیمی-تونیسی است ویژه شیعۀ دوازده امامی،یاد«شهیدانکربلا»همواره زنده نگه داشته شده است. 4. نتیجه مشارکت جزو الزامات انسان انس‌گیربرای تحکیم و داد و وفاق جمعی و تعلق‌خاطرنسبت بهانواع تجمعات انسانی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.