Skip to main content
فهرست مقالات

آشنایی با رشته تحصیلی مطالعات زنان

نویسنده:

(6 صفحه - از 36 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : زنان ، رشتۀ تحصیلی مطالعات زنان ، مردان ، مطالعات زنان ، رشتۀ مطالعات زنان ، ایجاد رشتۀ مطالعات زنان ، بررسی علل موقعیت نابرابر زنان ، دانشگاه ، خانواده ، اجتماعی

خلاصه ماشینی:

"اوج‌گیری این جنبش در این سال‌هابا شرایط متفاوتی از موج اولصورت گرفت اگر در موج اول زنان غرب هنوز درگیر قید وبندهای آداب و رسوم سنتی بودند و فعالیت آنان به صورت انجامتظاهرات،سخنرانی و تجمعات صورت می‌گرفت،اگر آنان هنوزاز امکان ورود به عرصه‌های علم و دانشگاه به دور بودند و اگرهنوز برای کسب اولین حقوق برابر تلاش می‌کردند،در موج دومتعداد دختران دانشجو و فارغ التحصیل در رشته‌های گوناگونافزایش یافته بود،آنان در مشاغل متفاوت فعال بودند و دیگر درعرصۀ جامعه حضور زنان سؤال‌انگیز و مطرود نبود. مهم‌ترین انتقاد این بود که علوم گوناگونتا آن زمان،هم زنان را از حوزۀ علوم به کنار رانده و نامرئی نگه‌داشتهبودند و هم مفاهیم علمی براساس قبول نابرابری طبیعی میان زنانو مردان شکل گرفته و به موقعیت واقعی زنان در جامعه بی‌توجهبود. پژوهش‌های اجتماعی نیز که براساس نظریه‌های مرد مدارانجام می‌شدند،سؤلات پژوهشی خود را براساس موقعیت مردانمطرح می‌کردند و سپس اطلاعات حاصل از آن را به کل جامعه که(به تصویر صفحه مراجعه شود)در برگیرندۀ زنان و مردان بود،تعمیم می‌دادند. درصورتی که جامعه‌شناسی برای زنان انجام گیرد،الزاما نظم اجتماعی موجود که براساس نابرابری مردان و زنان است،باید تغییر کند تابدین طریق علمی ایجاد شود که دیگر در آن مسائل زنان در حاشیهقرار نگرفته باشد،بلکه به مسائل و تجربه‌های کلیۀ افراد جامعهتوجه داشته باشد. در عین حال،تفکر علمی مردانه را به چالش می‌طلبد و سعی در مشخص کردن یکی از راه‌حل‌هایی که زنان برای رسیدگی بهمشکلات خود در نظر گرفتند،ایجاد گروه‌هاییمتشکل از زنان بود که با عنوان«گروه‌های ارتقایآگاهی»از آن نام می‌برند این امر دارد که باید به موقعیت زنان در جامعه و خانواده با دیدیدیگر نگاه کرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.