Skip to main content
فهرست مقالات

ادامه تحصیل و ازدواج دختران در ایران

نویسنده:

(8 صفحه - از 56 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : ازدواج، دختران، زنان، سواد، ازدواج دختران، تحصیل و ازدواج دختران، سن، اجتماعی، آموزش، میانگین سن ازدواج

خلاصه ماشینی:

"ایده‌یاصلی ما در تدوین و طراحی گمانه‌های مذکور این است که درمطالعه‌ی ازدواج،لا اقل در شرایط اجتماعی-اقتصادی حال حاضرایران،آموزش و تحصیل متغیر حاشیه‌ای و کنترلی نیست،بلکه بایدبه عنوان مهم‌ترین و با ارزش‌ترین عامل تعیین‌کننده‌ی ازدواج جوانانو دختران ایرانی در متن تحلیل قرار گیرد. داده‌ها در این بررسی از اطلاعات سطح فردی از آمارگیریاقتصادی-اجتماعی خانوار در سال 1380 که توسط«مرکز آمار ایران»انجام شده است،برای توصیف و تحلیل وضعیت ازدواج دختران وتأثیر آموزش و تحصیلات بر تأخیر در ازدواج آنان استفاده شدهاست. این نمودار نشان می‌دهد کهسنین 15 تا 35 سالگی است و مقایسه‌ی آن باآنچه در نمودار 1 ملاحظه شد،بیان‌کننده‌ی اینواقعیت است که ادامه‌ی تحصیل مردان منبع وعامل مهم تأخیر آنان در ازدواج است. درحالی‌که بادورتر شدن موارد از چارچوب خانواده و حضور در فعالیت‌هایی کهمستلزم صرف اوقات قابل توجهی در بیرون از خانه است،نسبتزنان موافق با تساوی مردان و زنان به‌طور چشمگیری کاهش،وبرعکس،تفاوت بین زنان باسواد و بی‌سواد افزایش می‌یابد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که تفاوت درصدیبین دو گروه شاغلان و غیر شاغلان،جز در موارد اشتغال،در ششمورد دیگر به‌طور قابل توجهی کم‌تر از تفاوت مشاهده شده بین دوگروه باسواد و بی‌سواد است. همان‌طور که جدول 3 نشانمی‌دهد،این مقدار از گروه اول از حدود 18/5 سال،به کم‌تر از17/5 سال در بین زنان مخالف با برابری دو جنس در این موردکاهش می‌یابد. داده‌هایاین بررسی آشکارا نشان می‌دهد که این تأخیر،هم مستقیما دراثر آموزش و تحصیل و هم غیر مستقیم از طریق تغییر درنگرش‌های جنسی،نگاه به موقعیت خانوادگی و اجتماعی زنانو تغییر در ارزش‌های آنان پدید آمده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.