Skip to main content
فهرست مقالات

اطراف و ابعاد گوناگون «مسئله غرب»

نویسنده:

(3 صفحه - از 17 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : غرب ، اسلامی ، تفکر ، صنعت ، انسان ، خدا ، اقتصاد ، فرهنگ ، جوامع غربی ، مسیحیت

خلاصه ماشینی:

"مگر همین امروز در بسیاری از جامعه‌های اسلامی تصور عامهء مردم از خدا و دین به گونه‌ای متناسب با نظام‌ سیاسی خود کامهء این جامعه‌ها نمی‌باشد و در خدمت‌ اهداف آنها قرار نگرفته است؟وقتی می‌بینیم در این‌ جامعه‌ها توده‌های مردم معتقد به خدا و آخرت‌ در نماز جمعه شرکت می‌کنند ولی در همان نماز جمعه‌ برای سلامت مزاج و دوام عمر این سلطان و آن ملک دعا می‌شود باید قبول کنیم که در این جامعه‌ها نیز تفکر و روحیهء«دین اصیل و ناب»با واقعیتهای اجتماعی‌ و سیاسی محیط پیوند خورده است. حقیقت اینست‌ که حداقل،قسمتی از این علوم بر پیش فرضهایی‌ مبتنی هستند،و این پیش فرضها در سیر و تکامل این‌ علوم اثر گذاشته است بطوریکه اگر پیش فرضها چیز دیگری می‌بود سیر و تکامل این علوم نیز به صورتی‌ دیگر انجام می‌گرفت و در اینجا سخن اینست که آیا این‌ پیش فرضها با اصول و مبانی تفکر اسلامی دربارهء انسان سازگار است یا نه؟در این میدان و برای کشف‌ این سازگاری یا ناسازگاری هنوز کار قابل توجهی انجام‌ نگرفته و مسلما باید متفکران مسلمان تکلیف این مسئله‌ را نه با طرد و یا قبول شتاب آمیز و متعصبانه یا ساز شکارانه،بلکه با بررسی دقیق و حوصلهء فراوان به‌ وسیلهء صاحب نظران لایق روشن کنند. مسلمان که فلسفهء زندگی را«سیر الی الله»می‌داند و استفاده از کالای مادی را بعنوان مقدمه و در حد لزوم مجاز می‌شمرد و نه بیش از ن،باید صنعتی‌ بوجود بیاورد که با همین فلسفه سازگار باشد نه‌ صنعتی که به صورت چیزی او را به«اقتصاد مصرف‌ هر چه بیشتر»مبتلا سازد و از فلسفهء اسلامی حیات دور نماید مطلب پنجم اینست که بعنوان مسلمان،فرهنگ‌ معنوی اسلام را«جهانی»می‌دانیم و معتقدیم که این‌ فرهنگ باید در صحنهء بین المللی به همهء انسانها عرضه‌ شود."

صفحه: از 17 تا 19