Skip to main content
فهرست مقالات

الحیاة

نویسنده:

(5 صفحه - از 24 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : احادیث، اسلام، کتاب، تعالیم، قرآن، دین، متن، عرضه، ترجمه، اجتهاد

خلاصه ماشینی:

"2-محتوی از آنچه یاد شد-اگرچه به اختصار-محتوای کتابالحیاة نیز دانسته می‌شود،لیکن برای بیشتر روشنشدن انگاره‌های ماهوی این کار می‌افزاییم:الحیاة،یکجهانبینی و جهانشناسی مرتبط،و یک دستگاه(سیستم)فکری-علمی دینی است،فهم شده و برگرفته از اصلاسلام،یعنی:قرآن کریم و تعالیم پیامبر اکرم«ص»وامامان معصوم«ع»و فهرستی است از مسائل و نیازهایگوناگون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی انسان،درزندگی متحول و نوین بشری،به مقصود تأسیس جامعۀسالم و متکامل انسانی،و غرض از آن موعظه وپیشنهاد نیست،بلکه عرضه داشت یک نظام استبا ترسیم زمینه‌های اجرایی آن. احادیث نبوی بسیاری در این کتاب آمده و مآخذآنها ذکر شده است،و بسیاری از آنها در مآخذ حدیثیمسلمین نقل شده،و پاره‌ای از مضامین آنها را در میانمسلمانان معروف،و برخی از الفاظ آنها نیز در میانمسلمین متواتر است. مراجعه بهمتن و مطابقۀ ترجمه با متن و پیدا کردن متن،در جایخود،به صورتی که متن الحیاة چاپ شده بسیار آساناست،زیرا این متن دارای بابهای مشخص و با شماره،وفصلها و عنوانهای روشن و ترتیب یافته و متمایز است،وآیات و احادیث همه،در کنار صفحه،شماره گذاریشده؛و از نظر صفحه آرائی به صورتی باز و زیبا جایگرفته است،که هرکس بخواهد می‌تواند اصل آیه یاحدیث موردنظر را به زودی از متن عربی پیدا کند. خوباست هم‌اکنون این را نیز به حضور خوانندگان و مراجعه‌کنندگانمحترم معروض بداریم-اگرچه بر بسیاری از فاضلان و ژرفنگران روشناست-که اگر گاه در خلال گفتار،از ارج و هدف،یا انگاره و شمول اینمجموعه سخنی به میان آوریم،این نیز باری جلب نظرها و افکار استبه معارف پرغنای قرآنی و حدیثیی که در این کتاب آمده است،و خود بخش اصلی و عمدۀ کتاب است و عامل پدیدآورندۀ آن؛این است،نه اینکه از کار خویش دم زده باشم،که ما کاری نکرده‌ایم."

صفحه: از 24 تا 28