Skip to main content
فهرست مقالات

محیط تحقیق و تاریخ و ادب

مصاحبه شونده:

(7 صفحه - از 3 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : استاد، خیام، تاریخ، استاد محیط طباطبایی، شعر، دانش، تحقیق، حافظ، عربی، معلم

خلاصه ماشینی:

"نخستین مقالهء استاد که در سال 1309 نخست به زبان عربی و در مورد طبیب و متکشف‌ بزرگ ایرانی جهان اسلام،محمد زکریای رازی‌ نوشته شد و تازه‌ترین اثر ایشان که نکاتی در سرگذشت سعدی است و در همین شماره‌ می‌خوانید،خود نشانگر این تعهد پای بر جا و پر ارزش‌ فرهنگی،اسلامی است،و از جمله همین‌هاست که‌ باعث می‌شود مرحوم علامه،آیت الله محمد حسین‌ طباطبایی،در نامه‌ای که در صفحات داخلی کلیشه‌ شده است،شرکت در بزرگداشت ایشان را افتخار بنامند. بعد متوجه شدم که در ایران قضاوت با اصولی که دارد و از جمله مسئلهء شهادت خیلی مهم است و من تا آن روز ندیده بودم که آدمی شهادت شرعی و اخلاقی داده‌ باشد از این رو از قضاوت صرفنظر کردم و معلم شدم،به‌ امید اینکه وضعی فراهم بیاید که روزنامه بنویسم‌ و با مردم کار کنم. کیهان فرهنگی:برای عرضهء متون تحقیقی، فرهنگی به دنیای کتاب چه باید کرد؟ استاد محیط طباطبایی:معتقدم در دانشکده‌های‌ ادبیات دانشگاههای مختلف ایران در کنار دروس‌ اساسی ادبی،رشتهء درسی تصحیح و تنقیح و تعلیق نگاری‌ و حاشیه نویسی و مقدمه نویسی بر کتابهای مهم به صورت‌ درس جدی در برنامهء رسمی منظور شود،و افرادی که‌ از سال سوم دورهء لیسانس به بالا طالب این رشته‌ هستند به وسیلهء افراد دانشمند و کارشناسان معدودی‌ که در این کار سابقهء تجربه و عمل دارند،تربیت شوند. کیهان فرهنگی:به نظر شما تأثیر تمدن و فرهنگ و علوم اسلامی و آرای متفکران‌ دورهء اسلام بر غرب چگونه بوده است؟ استاد محیط طباطبایی:اینها مسائلی است که در طی 150 سال گذشته بارها به وسیلهء متفکرین و محققین شرقی و غربی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته‌ و دربارهء آن کتابها نوشته‌اند که نقل حتی جزء کوچکی‌ از آنها در یک گفتگو میسر نیست."

صفحه:
از 3 تا 9