Skip to main content
فهرست مقالات

مقام سعدی در حیات مدنی تاجیکستان

نویسنده:

(2 صفحه - از 30 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : ژاپن، تاجیک، قصاید، مقام سعدی در حیات مدنی، ملمعات، گلستان، بخش قصاید عربی و ملمعات، قصاید فارسی و عربی، ادبی، استادان ادبیات فارسی تاجیک

خلاصه ماشینی:

"این کتاب بسیاری نکته‌ها و پندهای ارزنده دارد و پس‌ از مقدمهء معروف آن،این جمله‌اش از همه معروفتر است‌ که«روزگار به(هی که)سر فراز هم وفا نکرد» مکن تکیه بر دستگاهی که هست‌ * فریدون را سر آمد پادشاهی‌ سلیمان را برفت از دست خاتم از دیگر آثار ادبی این دوره ژاپن شین کوکین شو13 (مجموعهء شعرهای کهنه و نو) می‌باشد که هشتمین مجموعه از این نوع است که به‌ فرمان امپراتور تهیه و در(سال 1205. » چنین است گردیدن روزگار سبک سیر و بد عهد و ناپایدار (به تصویر صفحه مراجعه شود) «هوجوکی»قطعه‌هایی دارد که پندهای سعدی را بیاد می‌آورد، با گفتن از ناپایداری دنیا انسان را اندرز می‌دهد که به‌ پایان کار خود و این جهان بیندیشد و حقیقت را بشناسد. خیلی از آنها نگرانند که چگونه از توفان زمانه و حوادث‌ روزگار سالم بیرون آیند؟ در ایران هم با اینکه این روزگار پر حادثه بوده و سعدی نیز گفته است: همه وقت مرم ز جور زمان‌ بنالند و از گردش آسمان باز شاید کمتر از بزرگان و ادیبان دیگر زمانهء خود نالیده باشد و می‌گوید: روندگان طریق از بلا نپرهیزند گرگفتگان ارادت به جور نگریزند سعدی فرزند زمانهء خود بود،با زمانه زندگی می‌کرد و از زمانه درس می‌گرفت،همانطور که رودکی‌ سمرقندی پیش از او گفته بود: زمانه را چونکو بنگری همه پند است‌ دنیای روشن سعدی نتیجهء سازش او با زمانه است و تجربه‌ای که از روزگار پیدا کرده بود."

صفحه: از 30 تا 31