Skip to main content
فهرست مقالات

نکاتی درباره «نامه باستان»

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه ، نامۀ باستان ، تیر ، ضبط ، فرود ، رستم ، گرز ، پهلوان ، اشکبوس ، نسخۀ فلورانس

خلاصه ماشینی:

"نگارنده پیشتر و از همان آغاز انتشار این مجموعۀ سودمند به معرفی و نقد مجلدات اول تا سوم آن پرداخته است3و اینک یادداشتهایی را دربارۀ متن و توضیحات دفتر چهارم که از داستان فرود تا پایان روایت رستم و اکوان دیو را در 4617 بیت شامل می‌شود،تقدیم می‌کند و امیدوار است که بتواند نکات مربوط به مجلدات دیگر را نیز در همین نشریه منتشر کند. (ص 253) *در ضبط«کنارنگ با پهلوان گزین»که غیر از نسخۀ فلورانس(ف)و چاپ ژول مول (ژ)در چهار دستنوشت معتبر دیگر هم آمده است(-خالقی /12/3زیرنویس 16)می‌توان «پهلوان»را جمع«پهلو/: valhaP دلیر»دانست و در این صورت،ضبط درست و روشن خواهد بود:کنارنگ در کنار«یلان»برگزیده‌ای که نامشان آمد.... 8. چو با تیغ نزدیک شد ریونیز#بر او برکشید آن خمانیده شیز (625/37) «در(ف)به جای تیغ،تیر آمده است که درست و بر جایگاه نمی‌نماید زیرا اگر خواست ریونیز افکندن تیر بوده است،می‌بایست کمان را در دست می‌گرفته است نه تنها تیر را» (ص 349) *صرف‌نظر از اینکه کدام‌یک از دو صورت«تیغ»یا«تیر»اصیل و برتر است،باید گفت «تیر»در نسخۀ فلورانس نادرست نیست و با این ضبط منظور از مصراع اول این است که: چون ریونیز در«تیررس»فرود قرار گرفت.... »(ص 645) *صورت«کردی»غیر از فلورانس و حاشیۀ ظفرنامه در نه نسخۀ معتبر دیگر هم آمده است(خالقی /221/3زیرنویس 10)و ترجمۀ بنداری از این بیت:«انی ساحمل غدا ذلک الجرز الذی کان یقاتل به جدی سام بن نریمان فی وقائع مازندران»19نشان می‌دهد که در دستنوشت کهن مورد استفادۀ او هم«کردی»بوده و به همین دلیل این ضبط برتر است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)