Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و تبین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 111 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : خلاقیت، سیستم ارتباطات، متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت، گروه و سیستم ارتباطات گروه، انسجام گروه و سیستم ارتباطات، کارکنان، اطلاعات، تنوع، تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر، اندازه گروه و سیستم ارتباطات

این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی موثر بر خلاقیت در موسسات پژوهشی انجام شده است. برای نیل به این هدف، موضوع تحقیق در قالب ادبیات خلاقیت در سازمان به پژوهش سپرده شده و نتیجه آن دستیابی به الگوی مفهومی تحقیق بود که دربردارنده پنج متغیر خلاقیت، اندازه گروه، تنوع گروه، انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه می باشد. بر اساس الگوی مفهومی، پرسشنامه سنجش شاخصها تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه توزیع شد. بعد از توزیع، تکمیل و جمع آوری، پرسشنامه ها از نظر محتوا مورد کنترل و بررسی قرار گرفتند و در نهایت تعداد 308 پرسشنامه به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه مذکور با استفاده از نرم افزار 8.5 لیزرل حول فرضیه های تحقیق در قالب یک الگوی واحد آزمون شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که انسجام گروه به طور مستقیم، اندازه گروه و سیستم ارتباطات گروه به طور غیر مستقیم و تنوع گروه هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر خلاقیت پژوهشگران موسسات پژوهشی تاثیر دارند.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 3 مدل نهایی آزمون شده که با محیط مؤسسات پژوهشی برازش دارد 5-2-پیشنهادها براساس نتایج به دست آمده،سازمانهای پژوهشی می‌توانند با استفاده از این الگو(که بیانگر متغیرهای کلیدی گروهی مؤثر بر خلاقیت،نحوه تعامل این متغیرها با یکدیگر و میزان تعامل و تأثیر این متغیرها روی یکدیگر در جهت افزایش خلاقیت است)،متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت افراد را سنجش کرده و جهت بروز و ارتقای خلاقیت پژوهشگران خود(در قالب الگوی آزمون شده)شرایط و زمینه‌های گروهی زیر را فراهم کنند: -گروهها دارای اندازه‌ای از 5 تا 9 نفر باشند؛ -افراد گروه دارای«فرهنگها»و«قومیتهای»مختلفی باشند؛ -افراد دارای«تخصصهای علمی»مختلفی باشند؛ -پژوهشگران سایر گروههای«درون سازمانی»و پژوهشگران«برون سازمانی» مرتبط با فعالیت گروه در فعالیتهای گروه مشارکت داده شوند؛ -دسترسی«سریع»و«آسان»اعضا به اطلاع درون سازمانی و برون سازمانی مورد نیاز؛ -برقراری ارتباط«رودررو»و«آزاد»میان افراد درون گروه،بین افراد گروه با افراد سایر گروههای سازمان،با افراد سطوح بالاتر و پایینتر از گروه و افراد مرتبط خارج از سازمان؛ -طراحی«محل کار»به نحوی که تسهیل‌کننده ارتباط میان افراد درون گروه و افراد گروه با افراد سایر گروههای سازمان باشد؛ -افراد گروه دارای«هدف»و«چشم‌انداز»مشترک و علاقه‌مند به آن باشند؛ -سطح«توانایی»افراد نزدیک به هم باشد؛ -افراد به طور عملی به هم گروهیهای خود خصوصا در مواقع دشواری«کمک»کنند؛ -هر کدام از افراد به«دیدگاهها»و«تخصصهای»منحصر به فرد سایر اعضا«احترام» بگذارند؛ -وجود«صداقت»و«روراستی»میان افراد و میان افراد و مدیریت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.