Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد شبیه سازی در عدم اطمینان فرآیند تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 231 تا 252)

کلید واژه های ماشینی : عدم اطمینان عناصر ماتریس تصمیم، عدم اطمینان، میزان عدم اطمینان عناصر ماتریس، تصمیم‌گیری، گزینه، رتبه‌بندی، شبیه‌سازی، تصمیم‌گیری چند معیاره، عدم اطمینان فرآیند تصمیم‌گیری، رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم

در این مقاله سعی شده است تا عدم اطمینان موجود در فرآیند تصمیم گیری چند معیاره بررسی و تحلیل شود. در فرایند تصمیم گیری چند معیاره دو نوع عدم اطمینان، رتبه بندی گزینه ها را تحت تاثیر قرار می دهد: 1- عدم اطمینان موجود در قضاوتها و عناصر ماتریس (ماتریس بازده) به وسیله توزیع احتمال مربوط به آن بیان می شود، البته فرض اساسی این است که عدم اطمینان موجود در ماتریس تصمیم در نتیجه شک و تردید تصمیم گیرنده در مورد صحت قضاوتها بوده و در نتیجه عدم توافق تعدادی از تصمیم گیرندگان نمی باشد؛ 2- عدم اطمینان مربوط به شرایط و خصوصیات آینده محیط تصمیم گیری که بوسیله مجموعه ای از سناریوها بیان می شود. سناریوها در حقیقت تجزیه شرایط آینده محیط تصمیم گیری به تعدادی وضعیت مجزا می باشد. این نوع عدم اطمینان در فرایند تصمیم گیری چند معیاره کمتر توجه شده است. هر دو منبع عدم اطمینان می توانند منجر به نقض شدن رتبه بندیها و کاهش میزان اطمینان تصمیم گیرنده به نتایج به دست آمده شود. با استفاده از روش شبیه سازی می توان تاثیر هر دو نوع عدم اطمینان را در تعیین وزن نسبی و رتبه بندی نهایی گزینه ها بررسی کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش میزان عدم اطمینان عناصر ماتریس تصمیم، احتمال نقض شدن رتبه بندیها و عدم اطمینان به آنها افزایش پیدا می کند. در این شرایط می توان یک تعبیر احتمالی از رتبه بندی نهایی گزینه ها ارایه کرد.

خلاصه ماشینی:

"در فرایند تصمیم‌گیری چند معیاره دو نوع عدم اطمینان،رتبه‌بندی گزینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد: 1-عدم اطمینان موجود در قضاوتها و عناصر ماتریس تصمیم(ماتریس بازده)به وسیله توزیع احتمال مربوط به آن بیان می‌شود،البته فرض اساسی این است که عدم اطمینان موجود در ماتریس تصمیم در نتیجه شک و تردید تصمیم‌گیرنده در مورد صحت قضاوتها بوده و در نتیجه عدم توافق تعدادی از تصمیم‌گیرندگان نمی‌باشد؛ 2-عدم اطمینان مربوط به شرایط و خصوصیات آینده محیط تصمیم‌گیری که به وسیله مجموعه‌ای از سناریوها بیان می‌شود. جدول 4 نتایج 15000 مرتبه شبیه‌سازی-عدم اطمینان متوسط(5/77-(به تصویر صفحه مراجعه شود)) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به گزینه‌های 2 و 3،این فرض صفر که گزینه 2 در سطح اطمینان 0/95 مسلط به گزینه 3 است(با استفاده از تخمین نرمال توزیع دوجمله‌ای آزمون می‌شود)و این فرض صفر که گزینه 2 در حداقل 95 درصد مواقع رتبه‌ای بالاتر از گزینه 3 به دست می‌آورد،رد می‌شود. جدول 6 نتایج 15000 مرتبه شبیه‌سازی-عدم اطمینان زیاد(11/54-(به تصویر صفحه مراجعه شود)) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به گزینه‌های 2 و 3،این فرض صفر که گزینه 2 در سطح اطمینان 95 درصد مسلط بر گزینه 3 است،با استفاده از تخمین نرمال توزیع دو جمله‌ای آزمون می‌شود و این فرض صفر که گزینه 2 در حداقل 95 درصد مواقع رتبه‌ای بالاتر از گزینه 3 به دست می‌آورد،رد می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.