Skip to main content
فهرست مقالات

شعر معاصر عرب شعر آزاد

نویسنده:

(2 صفحه - از 41 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : شعر، شعر معاصر عرب شعر، عرب، عرب شعر آزاد، شاعر، عروض، التفعیلا، ادب، شعر آزاد معاصر عرب، شاعر عرب

خلاصه ماشینی:

"3-در سال 1947 میلادی شاعرهء عراقی‌ نازک المائکه‌5نخستین شعر آزاد«العشر الحر»را سرود و بدین ترتیب شعر آزاد،زاده شد یا به عبارت‌ دیگر شعر«التفعیلا»که ما نیز در این مقال همان‌ نام را بدان می‌ذهیم بوجود آمد و به این ترتیب یک‌ اصل بنیادین شکل دهنده به شعر عرب که به‌ صورت عروض طولی بیت بود،از بین رفت،و در عوض اصل شکل دهندهء دیگری به کار گرفته شد. آیا این غنای زبان است که امکان این تراکم‌ معنی را فراهم می‌کند یا غنای خود شعر؟شعری که‌ محدودیتهای زبان را تحمل می‌کند،شعری با مرزهای محدود شده و فضایی با ابعاد تغییر ناپذیر؟ و آنکه این غنا را پدید می‌آورد کیست؟ 5-در قرون میانه،شعر قدیم عرب دچار تحولات گوناگونی شد که همه بر این هدف استوار بود تا طریق شاعری را به فضایی بازتر سوق دهد، و یادگار این عصر الزجل،الکان و اکان،القومه‌ و الموشح اندلسی بودند. وحدت قوافی که در شعر قدیم از ارکان بود دیگر چندان رعایت نمی‌شد به عبارت صحیح‌تر اگر در صدد مقایسه میان شعر آزاد معاصر عرب با اقدامات‌ کما بیش قاطعی که در قرون میانه جهت رهایی شعر انجام می‌گرفت برآییم،باید گفت آنچه امروزه باعث‌ اضطراب طرفداران و وفاداران به شعر قدیم می‌گردد همین اقدامات‌ آزادگرایانهء جدید است نه اقدامات محافظه کارانهء آن‌ عصر. قانون به ظاهر ساده و بی‌آزاری که در نهایت، باعث نابودی تمام اصول شعر گذشته می‌گردید،از جمله:قافیه-که البته هرگز بطور کامل محو نشد- صور مختلف صنایع شعری قدیم،ریتم جملات که‌ دیگر وزن باعث تشدید آن نمی‌گردید و لذا از این‌ پس از مرزهای سنتی بیت تجاوز نمود(مرزهایی که‌ به این ترتیب خود به طور کامل مضمحل شده‌ بودند)."

صفحه: از 41 تا 42