Skip to main content
فهرست مقالات

لزوم ترویج زبان فارسی در کشورها

نویسنده:

(2 صفحه - از 32 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : زبان فارسی ، تذهیب ، قرآن ، ترویج زبان فارسی در کشورها ، پاکستان ، نسخ ، اسلامی ، لزوم ترویج زبان فارسی ، مکتب ، تذهیب قرآنهای دورهء قاجار

خلاصه ماشینی:

"لزوم ترویج‌ زبان فارسی‌ در کشورها خصوصا در ترکیه‌ و هند و پاکستان قاسم صافی زبان فارسی یکی از غنی‌ترین زبانهای ملل اسلامی‌ در طول تاریخ اسلام است و در عین حال که پیام‌ کشور فارسی زبان ایران را می‌تواند به دیگر کشورها منتقل کند و عامل مهم ایجاد تفاهم و ارتباط بین‌ کشورها باشد بیانگر بسیاری از دستورهای تربیتی‌ و اخلاقی و عبادی اسلامی است. از سدهء چهارم با این‌ زبان در ایران و آسیای مرکزی و افغانستان،کتابهای‌ دینی،عرفانی و ادبی و دانشهای روز نگاشته می‌شود، و از سدهء هفتم یکه‌تاز میدان می‌گردد،و بعدها در قفقاز و سرزمین عثمانی(ترکیه)و شبه قارهء هند،زبان علمی‌ و ادبی می‌گردد،و در روزگار تیموریان هند به بالاترین‌ اوج خود در این سرزمین می‌رسد و زبان علم و ادب و هنر و تجارت و صنعت می‌گردد،زبانی که در وهلهء اول حامل‌ پیام اسلام در این سرزمین بوده است و این توجه الهی‌ است که نصیب این زبان شده که در طول تاریخ همیشه‌ پیام‌آور آئین مقدس اسلامی باشد. به‌ خاطر دارم در محفلی که از بزرگان ادب و فارسی‌دان‌ کشور،تشکیل شده بود-و برای برگزاری چنین محفل‌ مغتنم،علاقه و تلاشی خاص صورت گرفته بود-سخنران‌ ایرانی،زبان فارسی را یک زبان ملی و متعلق به جبههء ملی و چیزی شبیه به این مضمون معرفی کرد!!و از زبان‌ عربی سخن می‌گفت که میزبان در پس صحبت او مطالب‌ وی را محترمانه و زیرکانه تفسیر کرد و صحبتهایی‌ در خصوص تاریخ زبان فارسی بیان داشت که چهره‌های‌ صاحب ذوق شعر و ادب فارسی حاضر در محفل‌ را مطلوب بود و گویندهء آن مضامین را نیز مؤثر افتاد."

صفحه: از 32 تا 33