Skip to main content
فهرست مقالات

از خود بیگانگی و ناسیونالیسم

نویسنده:

(2 صفحه - از 13 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : ناسیونالیسم، بیگانگی، انسان، قومیت، خدا، هویت، پندار، نژاد، تناقض، آرامش

خلاصه ماشینی:

"بیگانگی از خویش بدین معنی نیست که انسان،بالفعل‌ به چیزی تبدیل می‌شود که آن نیست!یا اینکه انسان به‌ دو انسان تکون می‌یابد یا او را بالفعل به چیزی متبدل‌ می‌کند که دور از آن است که ممکن بود بالقوه باشد، بلکه دوری از خویشی برای انسان ایجاد می‌کند که‌ او آنچه را از خود می‌پندارد،که آن نیست،و تصویری‌ از خود متصور می‌سازد که از خود او نشانی در برندارد و هیچ یک از دو شخصیت او منطبق بر آن دیگر نیست. و نیز اگر دگرگونی نژادها از نشانه‌های خداست،تعبیر و تفسیر این اختلاف به ستیزه‌ و تخاصم و ناسیونالیسم کفر و گمراهی است: «الم ترا الی الذین بدلوا نعمة الله کفرا و احلوا قومهم‌ دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار» پنجم:اگر قومیت و نژادپرستی را بدین معنی انگاریم‌ که آدمیان گوناگون خلق شده‌اند و به قبایل و شعوب و ملل منقسم‌اند و فرهنگها و زبانهای مختلفی دارند. و مقصود از ناسیونالیسم مذموم‌ این است که آدمی هویت و شخصیت و قوام خود در قومیت پندارد و پیوند با قوم و قبیله و ملت را وسیلهء شناساندن خود سازد آن چنانکه گویی قومیت مقوم‌ شخصیت اوست و آنرا چون آیینه‌ای انگارد که خود را در آن و با آن می‌شناسد و کردار و رفتار را با آن هویت‌ موهوم منطبق می‌کند و در این چهارچوب با دیگران‌ پیوند یابد و مردمان را نیز با همین معیار ارزیابی کند."

صفحه: از 13 تا 14