Skip to main content
فهرست مقالات

ایران و جهان از مغول تا قاجاریه

(2 صفحه - از 21 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : قاجاریه ، ایران ، کتاب ، جهان از مغول ، رثا ، شعر ، ایران و جهان ، تمدن ، استاد ، قدیمترین

خلاصه ماشینی:

"چه ایران باستان‌ همچون پلی دنیای شرق و غرب را به یکدیگر پیوند می‌داده است و بازرگانان ناگزیر بودند،از این پل‌ بگذرند،تا اتصال خویش را با ملل دیگر جهان حفظ نمایند و در این گذشتن‌ها بسیاری از عادات و حرفه‌های‌ خود را در این سرزمین به ودیعت نهاده‌اند،از این روی‌ شناخت نهادهایی که تمدن ایرانی را پدید آورده است، کاری آسان نیست،ولی در میان این دشواریها آنچه ما را به شاهراه حقیقت نزدیک می‌سازد،نوشته‌های‌ جهانگردانی است که به علل مختلف به ایران آمده‌ و دیدنیها و شنیدنیهای خود را در خلال سفرنامه‌های‌ خود مندرج ساخته‌اند و همین سفرنامه‌هاست که‌ در ایضاح گوشه‌های خاموش و تاریک تاریخ ایران بویژه‌ بعد از اسلام تأثیری شگرف دارد و چون آغاز این رفت‌ و آمدها زمان مغول است و پایان آن از نظر تاریخی‌ عهد ناصری است،سفرنامه‌هایی که در این برهه از زمان‌ تدوین یافته است،در روشن ساختن تاریخ ایران و تمدن‌ این کشور سهم بسزائی دارد و شاید از این روی ضرورت‌ پیدا می‌کرد که این کتب مورد مطالعه دقیق قرار گیرد و مضامین درست آن از نادرست جدا گردد،و به صورت‌ کتابی مدون در دسترس علاقه‌مندان گذاشته شود،که‌ خوشبختانه نویسندهء دانشمند،آقای دکتر نوائی،این‌ مهم را تعهد کردند و کتاب ایران و جهان را به جامعهء فرهنگ دوست ایران تقدیم داشتند."

صفحه: از 21 تا 22