Skip to main content
فهرست مقالات

داستان زال و رودابه

نویسنده:

(3 صفحه - از 13 تا 15)

خلاصه ماشینی:

"به‌همین دلیل در ازدواج زال و رودابه،مهراب کابلی با وجود اعتقاد قلبی نسبت به زال‌ مخالفت می‌کند و می‌گوید: چنین گفت مهراب کای ماهروی‌ سخن هیچ با من به کژی مگوی‌ چنین خود کی اندر خورد با خرد که مر خاک را باد فرمان برد؟ مرا دل بر این نیستی دردمند اگر ایمنی یافتی از گزند ز زال گران‌مایه،داماد به‌ نباشد همی،داند از که و مه‌ که باشد که پیوند سام سوار نخواهد از اهواز تا قندهار؟ اما سام پدر زال از نتیجه‌ی ازدواج بیم دارد و می‌گوید: از این مرغ پرورد و آن دیوزاد چه‌گونه بزاید؟چه باشد نژاد؟ نگرانی منوچهر شاه ایران نیز از این‌گونه است: پس آگاهی آمد به شاه بزرگ‌ ز مهراب و دستان سام سترگ‌ ز پیوند مهراب و از مهر زال‌ و زان هر دو آزاده‌ی ناهمال‌ منوچهر از این کار پر درد شد ز مهراب و دستا پر آزرد شد سخن رفت هرگونه با موبدان‌ به پیش سرافراز شاه ردان‌ چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زین،دژم روزگار چو ایران ز چنگال شیر و پلنگ‌ برون آوریدم به رای و به جنگ‌ فریدون ز ضحاک گیتی بشست‌ بترسم که مهراب زان تخم رست‌ نباید که بر خیره از عشق زال‌ نهال سرافکنده گردد همال‌ چو از دخت مهراب و از پور سام‌ برآید یکی تیغ تیز از نیام‌ به یک‌سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود و گر تاب گیرد سوی مادرش‌ ز گفت بد آکنده گردد سرش‌ کند شهر ایران پرآشوب و رنج‌ بدو بازگردد مگر تاج و گنج و وقتی از اندیشه‌ی خود به نتیجه نمی‌رسند،از موبدان نظرخواهی‌ می‌کنند و البته خواست خدا،مقدم بر همه‌ی خواست‌هاست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.