Skip to main content
فهرست مقالات

آنچه درباره مطبوعات ناگفته مانده است

نویسنده:

(2 صفحه - از 16 تا 17)

خلاصه ماشینی:

"و اما سؤالات به قرار ذیل است: آیا در جمهوری اسلامی ایران صاحبان روزنامه‌ها و مجلات کثیر الانتشار خصوصی که بخشی از تولیدات‌ فکری را در دست می‌گیرند حق دارند در مسائل‌ سیاسی،اقتصادی و یا فرهنگی به صورت انحصاری، فقط نوع خاصی از بینش را در جامعه تزریق کنند و بینش‌های دیگران را منتشر نسازند؟آیا اگر عده‌ای به‌ عنوان بخش خصوصی چنین کنند ولی متفکران دیگر جامعه به علت نداشتن مال نتوانند افکار خود را بیان‌ کنند در چنین وضعی«حقوق عمومی»مورد نظر اصل‌ بیست و چهار قانون اساسی که مطبوعات از اخلال در آن‌ منع شده‌اند تضییع نخواهد شد؟آیا در چنین شرایطی‌ عده‌ای از مردم از یکی از مهمترین وسائل انجام وظیفهء دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که در اصل‌ هشتم قانون اساسی یک وظیفهء همگانی اعلام شده‌ محروم نخواهند بود؟آیا چنین وضعیتی با بند دوم و هشتم اصل سوم قانون اساسی که در آن دولت موظف‌ به ایجاد همهء امکانات برای بالا رفتن سطح آگاهی‌های‌ عمومی و مشارکت عامهء مردم در تعیین سرنوشت‌ سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی گشته منافات‌ نخواهد داشت؟ در جوامع امروز مردمی که اهل نظرند ولی به علت‌ نداشتن امکانات مالی روزنامه داری نمی‌توانند آرای‌ خود را بیان کنند چگونه می‌توانند در سرنوشت‌ سیاسی،اقتصادی و اجتماعی خویش مشارکت واقعی‌ داشته باشند؟آیا مشارکت واقعی در این امور فقط با رفتن به پای صندوق رای تامین می‌شود؟و همین طور بخش دیگری از مردم-که توان روزنامه داری ندارند-و فقط یک بینش به آنها تزریق می‌شود و از بینش‌های‌ دیگر آگاه نمی‌شوند،چگونه آگاهی‌های عمومی آنها بالا می‌رود؟برخی در مقابل این قبیل سؤالات‌ می‌گویند اینها نعل وارونه زدن است."

صفحه: از 16 تا 17