Skip to main content
فهرست مقالات

قیام تارابی

نویسنده:

(4 صفحه - از 17 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : تارابی، قیام تارابی، بخارا، مغولان، قیام تارابی جهانگشای جوینی، میرخواند، محمود تارابی، شهر، تاریخ جهانگشا، قیام تارابی در بخارا

خلاصه ماشینی:

"رشید الدین صحبتی از قیام تارابی نکرده ولی مطالب وی درباره فتح بخارا که بیشتر اقتباس از جهانگشای جوینی است حائز اهمیت زیادی است. 26 از همین عبارت معلوم می‌شود که وی یک نفر پیشه‌ور بود که دستی در عرفان و کلا مسائل مذهبی داشت و اینکه بار تولد در توجیه خود از این قیام می‌گوید که نهضت وی مبنای مذهبی داشته، بیراه نگفته است. یکی از این زنان، خواهر محمود تارابی بود که پری‌خوانی و پری‌داری را به برادرش یاد داد و او نیز موفق به شفای چند تن بیمار شد و همین باعث شهرت وی گشت و مردم در اطراف او جمع آمدند و شمار پیروانش روز به روز فزونی گرفت. 29 »از جملات بالا که با نوعی طنز و گزندگی و جهت‌گیری به نفع هیأت حاکمه مغول همراه است چنین برمی‌آید که خط دهنده اصلی تارابی که خود نیز بدان تمایل داشته، دانشمند مزبور، شمس الدین محبوبی بوده است. » 30 ولی گویا تارابی به توسط عوامل خود از نقشه آنها آگاه شده بود، چون وقتی که جماعت مغول روان شدند تا او را به بخارا بیاورند«در احوال آن جماعت اثر تغیر می‌دید. نقشه اعیان و اشراف شهر که دست در دست مغولان داشتند می‌رساند که تارابی ضداشراف بوده است، خاصه اینکه کارهای بعدی وی نیز این مسئله را به ثبوت می‌رساند. الف-انجام قیام:اعیان و اشرافی که فرار کرده بودند در بیرون شهر بخارا در جایی به نام کرمینیه گرد آمدند و مغولان فراری را نیز گرد آورده و تصمیم گرفتند که برای مبارزه با تارابی آماده شوند."

صفحه: از 17 تا 20