Skip to main content
فهرست مقالات

مسجد مجازی: تحول و نوآوری در مسیر ایران در سال 1404

نویسنده:

(10 صفحه - از 54 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : مسجد ، مسجد مجازی ، اینترنت ، کلیسا ، تحول ، اسلامی ، ادیان ، انقلاب ، ایران ، معابد

خلاصه ماشینی:

"»(5) این مقاله با استناد به واقعیت‌های دینی و اجتماعی، برای بهبود وضعیت موجود مساجد و خروج از رخوت، جذب انبوه جوانان، بهره‌گیری از رقبای فرهنگی مسجد، در راستای مسجد، یعنی قرار دادن ابزارهای نوین فناوری در طول مسجد نه در عرض آن (رفیق مسجد نه رقیب)، پاسخ به نیاز معنوی انسان مدرن، ضرورت هم‌گرایی و مدیریت تحولات جهانی و پرهیز از قرار گرفتن در انزوا، رساندن پیام انقلاب به جهان و دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشم انداز، یک راهکار کاربردی را پیشنهاد می نماید. نظر به این‌که مساجد مجازی گاه توسط خود اشخاص به صورت خودجوش راه‌اندازی شده است، به نظر می‌رسد که جهت تولیت این مساجد مجازی، مثل مساجد فیزیکی، باید مرکز رسیدگی به امور مساجد اقدام نماید و در موارد اصلاحی، به گوشزد، و در مواردی نیز به تشویق مبادرت ورزد؛ زیرا به گمان حقیر مرکز متولی نه تنها واقعیت بیرونی مسجد، که متولی خود واژه «مسجد» هم هست؛ حال این واژه در عالم عیان باشد یا در جهان مجاز. آیا نباید برای رهاسازی مدیریت تحولات جهانی از دست این غاصبان مرز و بوم، فرهنگ و هویت اسلامی اقدام نمود؟ در دنیای امروز که همه رسانه‌ها تحت کنت رل صهیونیسم و باندهای قدرت سیاسی اقتصادی است، ضرورت حفظ کارکرد رسانه‌ای مساجد به عنوان مکان‌های مردمی و آزاد، اهمیت چند برابر می‌یابد."

صفحه: از 54 تا 63
54 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23

‌ ‌‌‌مـسجد‌ مجازی تحول و نوآوری در مسیر ایران در سال 1404

یحیی جهانگیری سهروردی*

اشاره‌

مدتی‌ است‌ کـه رهـبر مـعظم انقلاب، بر ضرورت نوآوری به جهت «اجتناب‌ناپذیر بودن تحولات در جوامع بشری‌»(1) تأکید دارند. و در نتيجه، «مـدیریت تحولات در کشور»(2) را یک بایسته دانسته. و فرمودند‌: «با توقف در گذشته‌ و نفی‌ نوآوری، نمی‌توان بـه جایی رسید... بنابراین، تـنها راه صـحیح، باز گذاشتن راه نوآوری، آزادفکری و آزاداندیشی و مدیریت این راه تحول‌آفرین است»(3) ایشان با نام‌گذاری امسال به سال نو آوری و شکوفايی، بر ضرورت‌ این مسأله در این برهه از ایران معاصر صحه گذاشتند.

مسجد، به عنوان يكي از اسـاسي‌ترين اركان انقلاب خمینی کبیر (ره)، باید در دایره نوآوری، جایگاه خود را مشخص نمايد و از‌ این‌ قافله عقب نماند. به فرموده رهبر فرزانه انقلاب (ره): «تحول راز ماندگاری و تعالی بشر است»(4). بنابراين مي‌توان اذعان داشت كه مساجد و امور مـربوط بـه آن در صورت «کناره گیری از‌ تحول‌ موجب از بین رفتن و یا منزوی شدن خواهد شد.»(5)

این مقاله با استناد به واقعیت‌های دینی و اجتماعی، برای بهبود وضعیت موجود مساجد و خروج از رخوت، جذب انبوه جـوانان، بـهره‌گیری‌ از‌ رقبای فرهنگی مسجد، در راستای مسجد، یعنی قرار دادن ابزارهای نوین فناوری در طول مسجد نه در عرض آن (رفیق مسجد نه رقیب)، پاسخ به نیاز معنوی انسان مدرن‌، ضرورت‌ هم‌گرايي‌ و مدیریت تحولات جـهانی و پرهـیز از‌ قرار‌ گرفتن‌ در انزوا، رساندن پیام انقلاب به جهان و دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشم انداز، یک راهکار کاربردی را پیشنهاد‌ می‌ نماید‌.

این نوشتار همچنين با بررسی فرصت‌ها و تـهدید‌ها در‌ عـرصه‌ جـهانی به ویژه خاورمیانه – به جـهت مـحوریت سـند چشم‌انداز بر خاورمیانه - ضرورت راه اندازی «مسجد مجازی» را گوشزد می‌ نماید‌.

یکی‌ از ویژگی‌های اماکن مجازی این است که بشر در آن‌ بر مـکان و زمـان فـائق می آید و می تواند از هر جایی از کره خـاکی در هـر زمان به‌ مقصودش‌ دست‌ یابد. این در حالی است که مکان‌های مذهبی واقعی، فاقد چنین‌ ویژگی‌ می باشند و استفاده از آن نـیازمند بـرنامه زمـانی و مکانی خاص است. از اين رو، مسجد مجازی‌ می‌ تواند‌ پاسخگوی نیاز‌های افـراد در هر زمانی و مکانی، آن هم به انتخاب مخاطب‌ و نه‌ خطیب‌، باشد.

مراد از مسجد مجازی در این مقاله عبارت است از وجـود هـمه سـاز‌ و کارهای‌ (ارکان‌) یک مسجد واقعی (فیزیکی) در فضای مجازی اعم از اینترنت و بـازی‌های رایـانه‌ای.

کلید واژگان‌:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌

* پژوهشگر حوزه و دانشجوي كارشناسي ارشد اديان.

55 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23

56 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23

57 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23

58 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23

59 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23

60 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23

61 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23

62 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23

63 ره آورد نور , تابستان 1387 - شماره 23