Skip to main content
فهرست مقالات

سپهری و مشکل شعر امروز

نویسنده:

(5 صفحه - از 23 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : شعر، شاعر، عرفان، طبیعت، نیما، شعر سپهری، سپهری و مشکل شعر، تجربه، خواننده، پرسش

خلاصه ماشینی:

"خواننده‌ای که با نظر انتقادی به هشت کتاب می‌نگرد،خود را با دو نوع شعر روبرو می‌بیند:شعرهای«پیچیدهء»اوایل کار شاعری‌ سپهری(مرگ رنگ،زندگی خوابها و بخشی از آوار آفتاب)و شعرهای«سادهء»دوران میانی زندگی شعری‌ او(بخش دیگری از آوار آفتاب،شرق اندوه،حجم‌ سبز،صدای پای آب)،و گرچه منظومهء مسافر و دفتر ما هیچ،ما نگاه بآسانی در یکی از این دو طبقه جای‌ نمی‌گیرند،اما خواننده،بویژه وقتی که در مقام نقد باشد،این اختلاف را حس می‌کند،و شاید از خود بپرسد که چنین شعرهایی تا چه اندازه امکان بقا و دوام‌ دارند؟از یک طرف شعرهایی می‌بیند که با لحنی‌ آسیب شناسانه و تصاویری دقیق و در عین حال تو در تو گویی از ادراکات غیر عادی یک انسان بیمار سخن‌ می‌گویند،و از سوی دیگر شعرهایی که ظاهرا کاری جز تصویر کردن کلی‌ترین و ساده‌ترین احساسات و تأثیرات‌ و دریافتهای مشترک بشری به ساده‌ترین زبان،ندارند. تلقی رایج در نزد نظریه پردازان شعر نو-که‌ بد نیست آن را تلقی ناتورالیستی بنامیم-این است که با برداشتن عینک سنت شعری گذشته از پیش چشم و رها شدن از جاذبهء آن،طبیعت،به عنوان امر واقع،برهنه‌ پیش چشم ما ظاهر می‌شود،اما سپهری در مرگ رنگ‌ (و بسیاری از شعرهای آوار آفتاب)نه فقط چنین‌ طبیعت برهنه‌ای نمی‌بیند که آن را در شعرش منعکس‌ کند،بلکه باید معنی شعر هم را برای خود روشن کند."

صفحه: از 23 تا 27