Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی هنر اسلامی

مترجم:

(4 صفحه - از 28 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : هنر ، اسلامی ، معماری ، وحدت ، مسجد ، زیبایی ، چادر نشینی ، نماد ، مبانی هنر اسلامی ، مظهر

خلاصه ماشینی:

"درست است که«وحدت»تا آن جا که ناظر بر شراکت چند جزء و مبتنی بر اصل قیاس باشد(قیاس‌ یعنی چند چیز مختلف که از یک جهت عرضی با هم‌ تشابه داشته باشند)جنبهء ضمنی می‌یابد-دقیقا،در این‌ جنبه است که یک تصویر مذهبی متضمن وحدت است‌ و وحدت را به شیوهء خود نشان می‌دهد-اما«وحدت» مبنای تمایز نیز هست،زیرا هر موجود به لحاظ وحدت‌ ذات خویش است که متمایز از دیگران قرار می‌گیرد،به‌ نوعی که به عنوان یک هستی یگانه،نه با موجود دیگری مشتبه می‌شود و نه می‌توان جایگزینی برای آن‌ یافت. اگر ستون‌های باریک و صاف می‌تواند سنگینی یک قبه را بر دوش کشد،چه فایده دارد که به‌ آن حالت استواری تصنعی بدهیم که در هر حال در ذات آن چنین خصوصیتی نیست؟از سوی دیگر معماری اسلامی در طلب آن نیست که مانند هنر گوتیک زحمت بر پای داشتن سنگهای گران را با بر افراشتن و استقرار آنها به حالت عمودی تعبیه کند، تعادل ساکن و ایستا مستلزم بی‌تحرکی است،بنابراین‌ اندازه و وزن مادهء خام(یعنی سبک ساختمان)کاهش‌ داده شده و از طریق حکاکی و نقش زدن با قلم بر روی‌ آن،ایجاد نقش‌های عربی(آرابسک-عربانه)و اشکال‌ استالاکتیت و حفره به آن شفافیت و روشنی بخشید. مسجد سلیمی در ادرنه نمونهء دیگری‌ از بهره گیری از الگوهای روم شرقی توسط هنر اسلامی‌ است،گنبد عظیم این مسجد بر روی هشت ضلعی‌ای‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) قرار دارد که دیوارهای آن یکی در میان صاف و انحنا برداشته و محراب مانند می‌شود و این طرح منتج به‌ نظمی از لبه‌های مسطح و منحنی شده است که زوایایی‌ بین آنها پدید آمده است."

صفحه: از 28 تا 31