Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به شعر و ادب آفریقای سیاه

مترجم:

(4 صفحه - از 26 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : آفریقا، شعر، سیاه، ادب، ادب آفریقای سیاه، شعر و ادب، نژاد، شاعر، فرهنگ، کلیم

خلاصه ماشینی:

"» سدار سنگور با معرفی این نهضت آن را نوعی‌ «رنسانس»به شمار می‌آورد بدین معنی که همان گونه‌ که رنسانس اروپا با وصلت دو مدنیت«مسیحی»و «یونانی-روم»قدم به عرصهء وجود نهاد و بتدریج‌ در عصر رومانتیسم،ارزشهای مردمی را نیز بر میراث‌ خود افزود«نگرتیو»هم پدیده‌ای است حاصل از وصلت«فرهنگ و هنر آفریقای سیاه»و«تمدن‌ و فرهنگ مغرب زمین»که می‌تواند نقش عمده‌ای در پیوند فرهنگها و بنای تمدن جهانی داشته باشد و در چنین حالتی است که نگریتود با آغوش گشاده به‌ روی همهء فرهنگهای دیگر به صورت نوعی اومانیسم‌ (انسان گرایی)درمی‌آید که در مسیر آن خویشتن را با دستاوردهای تمدن اروپایی غنا می‌بخشد. در مقایسهء شعر آفریقایی با شعر اروپا، باید گفت،شعر آفریقایی تنها در صورتی همهء محتوای‌ خود را القا می‌کند که با آواز خوانده شود و یا به‌(به تصویر صفحه مراجعه شود) صورتی آهنگ‌دار همراه با یک ساز بیان شود و شاید به‌ این دلیل است که ادب سنتی آفریقای سیاه با داستانسرایی بیگانه است زیرا این قالب بیانی،یعنی‌ داستان برای آنکه خالق باشد و رواج یابد الزاما به دو عامل نیاز دارد:یکی خط و دیگری آگاهی فردی."

صفحه: از 26 تا 29