Skip to main content
فهرست مقالات

اخبار فرهنگی و هنری ایران و جهان

(10 صفحه - از 37 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، فلسطین ، یهودیان ، اسرائیل ، عربی ، صهیونیسم ، فرهنگ ، هنری ، سیاسی ، ایران

خلاصه ماشینی:

"به مطالعهء آن دعوتتان می‌کنیم: 1-گفتگو با مجله البدیل -از نخستین آثار شعری زودرس‌تان،شما به عنوان‌ پیشتاز شعر مقاومت تلقی شده‌اید،ایا،پس از گذشت‌ زمانهای بسیار و تحولات سیاسی فراوان،هنوز هم بر این باورید که از نظر شعری و موضعگلیری سیاسی،این‌ خط مشی می‌تواند همچنان ادامه یابد؟ ملت فلسطین از آغاز تسلط بیگانه تا کنون برای‌ بازیابی هویت(میهنی و مردمی)فلسطینی در دو جبهه‌ به جنگ برخاسته است:اول،جبههء بازگشت توده‌های‌ فلسطینی رانده از وطن که در تشکیلات مسلحانه‌ و فعالیتهای سیاسی تبلور یافت و دوم،جبههء ما فلسطینیان مانده در وطن که از سال 1984 تحت‌ حکومت اسرائیل به سر می‌بریم و با آنکه جنگ در دو جبهه تکامل یافته،اما هر جبهه ویژگی‌های خود را دارد،مثلا در حالی که فلسطینیان رانده از وطن وظیفه‌داشتند تا برای بازگرداندن سرزمین فلسطین مبارزه‌ کنند،وظیفهء ما فلسطینیان مانده در وطن،این بود تا باقیماندهء خاک وطن را با چنگ و دندان حفظ کنیم. این تناقص زمانی به وجود می‌آید که سازمان‌ آزادی بخش فلسطین از خط معروف و اعلام شدهء خود که اساس وجودش را توجیه می‌کند،یعنی خط آزادی‌ ملت و سرزمین فلسطین و تضمین حق تعیین سرنوشت‌ -برای تشکیل کشوری مستقل-منحرف شود اما از نظر سیاسی ابن به مسئله موازنهء قوا در منطقهء عربی و جهان به واقعیت درگیری درون تشکیلاتی ملت‌ فلسطین مربوط می‌شود همهء اینها در محدودهء سیاست باقی می‌ماند و تا کنون هیچ انعکاس فرهنگی نه‌ در شعر و نه در دیگر ابزارهای بیان نیافته است."

صفحه: از 37 تا 46