Skip to main content
فهرست مقالات

خسرو قبادان وریدکی

نویسنده:

(28 صفحه - از 1072 تا 1099)

کلید واژه های ماشینی : ریدک، خسرو قبادان وریدکی، ساسانی، شیران، زن، متن، خنیاگران، انوشه، فارسی، متن پهلوی

خلاصه ماشینی:

"و زن زیبا و درباری نیز به اعتبار بند 96 این متن باید دارای خصوصیات زیر باشد: 1-بااندیشه؛2-مرددوست؛3-فاقد افزونی وزن؛4-قد متوسط؛ 5-سینهء پهن؛6-سر،سرین و گردن متناسب؛7-پای کوتاه؛8-میان‌باریک؛ 9-زیر پای گودی‌دار؛10-انگشتان بلند و ناخن برفین؛11-اندام نرم و توپر؛ 12-به‌پستان؛13-گونه انارگون؛14-چشم بادامین؛15-لب بسدین؛ 16-ابرو طاقدیس؛17-دندان سپید،لطیف و خوشاب،18-گیسو سیاه،براق و دراز؛19-نگفتن سخن بیشرمانه در بستر مردان. و نیز تأکید می‌کند که بوی هیچ‌یک از این گل‌ها با بوی یاسمن برابر نیست زیرا ریدک در پاسخ خسرو بهترین طعام‌ها را چنین می‌شمارد:گوشت بزغاله دو ماهه که با آبکامه اندوده باشند و دیگر سینه گاو فربه که به صورت سپیدبا پزند. در این متن از:اسب،استر، شتر دونده،ستور پیک و بارهء شبستانی به‌عنوان نیکوترین باره‌ها نام برده شده است که‌ خود نشان‌دهندهء علاقه درباریان نسبت به باره‌های مختلف در دورهء ساسانیان می‌باشد. 21-اما آن بزغاله دو ماهه که به شیر مادر و نیز آن گاو پرورده شده است(را)موی‌ برگرفته رودن‌18،(و)چون با آبکامه‌19اندوده(شد)خورند بامزه‌تر است،یا سینه‌ گاو فربه(را)به صورت سپیدبا20خوب پختن(و)با شکر و تبرزد خوردن. 23-د دیگر فرماید پرسیدن که کدام مرغی خوشتر و بامزه‌تر(است)؟ 24-ریدک گوید که انوشه باشید. 28-سه دیگر فرماید پرسیدن که از آن(چه)که بیافسرده‌27نهند کدام گوشتی خوشتر (است)؟ 29-ریدک گوید که انوشه باشید. 37-پنجم فرماید پرسیدن که(از)شیرینی(ها)کدام بهتر و خوشتر(است)؟ 38-ریدک گوید:که انوشه باشید. 48-هفتم فرماید پرسیدن که کدام دارینه‌42ای خوشتر(است)؟ 49-ریدک گوید که انوشه باشید،این چند دارینه همه خوش و نیک(اند): 50-نارگیل که با شکر خورند(و آن را)به هندی«انارگیل»خوانند و به پارسی«جوز- هندی»خوانند. 55-(هشتم فرماید)پرسیدن که کدام می بهتر و خوشتر(است)؟ 56-ریدک گوید که انوشه باشید،این چند می همه نیک و خوش(اند): (41)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.