Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی نظریه های خاستگاه زبان مقاله

نویسنده:

(‎21 صفحه - از 21 تا 41 )

چکیده:

یکی از مشکلات پیچیدة زبان، تلاش برای تعریف و بررسی ماهیت آن است . این نکته بیانگر اهمیت پدیدة زبان و شاخص های آن نسبت به مسائل دیگر انسانی است . زبان به شکلی گسترده و عمیق توانایی های مختلفی از انسان را به کار می گیرد؛ از این طریق، هر یک از محققان علوم مرتبط با فعالیت های انسانی به بخشی از حوزة زبان توجه می کنند. از کهن ترین دور ان، فیلسوفان به مسالۀ زبان توجه داشته اند. روانشناسان، جامعه شناسان و مردم شناسان نیز به این موضوع به شکلی دقیق تر و جزئیتر توجه نمودهاند. بحث دربارة منشا زبان سده ها ادامه یافته است و نظریات متعددی در این زمینه ارائه گردیده اما ماهیت نامحسوس و ناملموس زبان به گونه ای است که نمی توان هیچ یک از نظریات را به شکل قطعی پذیرفت . در اغلب ادیان و دیدگاه های اسطوره ای به جهت پرسشهایی که ذهن بشر در باب خاستگاه زبان مطرح می نموده، یک منشا الهی برای آن در نظر گرفته شده است. نظریۀ دیگری نیز دربارة خاستگاه زبان وجود دارد که زبان را تقلید از صدای اشیاء و موجودات می داند . دیدگاه دیگر بحث دلالت لفظی را شامل می شود. در واقع از دید منطقی دلیل دلالت لفظ بر معنا پیوندی است که در ذهن میان لفظ و معنا وجود دارد . اما در این میان، دربارة ذاتی بودن و یا قراردادی بودن این نوع دلالت بحث مفصلی وجود دارد . بر این اساس در پژوهش حاضر، با بهره گیری از مستندات باستان شناختی و نظریات زبانشناسان، پیشینۀ خاستگاه زبان بررسی شده و دیدگاه هایی که بر پایۀ خاستگاه الهی، تقلید از طبیعت، دلالت لفظی و نظریۀ تکامل هستند، تبیین گردیده و مسالۀ وحدت زبان مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

دین ، تکامل ، طبیعت ، دلالت لفظی ، خاستگاه زبان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.