Skip to main content
فهرست مقالات

رویه های صحیح افشا و حسابداری وام (بخش چهارم)

(3 صفحه - از 60 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : حسابداری، وام، بانک، رویه‌ها، اطلاعات حسابداری، رویه‌های صحیح افشا و حسابداری، ریسک، مدیریت، افشا و حسابداری وام، قضاوت‌های

خلاصه ماشینی:

"اصول صحیح حسابداری به منظور این‌که به رویه‌هایصحیحافشاوحسابداریوام بخش چهارم اشاره در بخش‌های قبلی یادآور شدیم که هدف کمیتهبال از انتشار این مقاله،تسهیل عملیات نظارت موثربانکی و نظم بخشیدن به بازار بانک‌ها و در عین حال،اعلام ضرورت بهبود استانداردهای مربوط به افشا وحسابداری فعالیت‌های وام‌دهی بانک‌هاست. قضاوت‌های مدیریت ضروری است،اماحیطه اختیار واقعی آنها می‌بایست احتیاطا محدودشود و مدارک و مستنداتی می‌بایست وجود داشتهباشند تا درک رویه‌های اجرا شده و قضاوت‌هایصورت گرفته به وسیله مدیریت را امکانپذیر سازند،خصوصا در موارد الزامی زیر: (به تصویر صفحه مراجعه شود)انتخاب و به کارگیری رویه‌ها و سیاست‌های حسابداری،می‌بایست با مفاهیم اساسی حسابداری سازگاری و انطباقداشته باشد. قضاوت‌های مدیریت ضروری است،اماحیطه اختیار واقعی آنها می‌بایست احتیاطا محدودشود و مدارک و مستنداتی می‌بایست وجود داشتهباشند تا درک رویه‌های اجرا شده و قضاوت‌هایصورت گرفته به وسیله مدیریت را امکانپذیر سازند،خصوصا در موارد الزامی زیر: (به تصویر صفحه مراجعه شود)انتخاب و به کارگیری رویه‌ها و سیاست‌های حسابداری،می‌بایست با مفاهیم اساسی حسابداری سازگاری و انطباقداشته باشد. از نقطه‌نظر رویکرد صحت و سلامت بانکی،ایننکته نیز مهم است که اصول حسابداری که به وسیلهیک بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد،معیارهای&%08516AVBG085G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)هدف کمیته بال،تسهیل عملیات نظارت و نظم بخشیدن به بازار بانک‌هاست. هزینه‌ها نیز می‌بایست دردوره‌ای که به وقوع می‌پیوندند،شناسایی شوند ودرآمدها در زمانی که تحصیل می‌شوند برای مثال،حق الزحمه و کار مزد دریافت شده به وسیله یک بانکدر خصوص ارایه یک وام،عموما نمی‌بایست دردوره‌ای که این فعالیت صورت می‌گیرد،به حسابدرآمد گذاشته شود،بلکه در عوض،اگر آنها در اصلبخش لاینفک درآمد بهره یک وام محسوب می‌شوند،می‌بایست در طی دوره‌های عمر وام منتقل وتخصیص داده شوند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.