Skip to main content
فهرست مقالات

امامت از نظر علامه طباطبایی در «تفسیر المیزان»

نویسنده:

(3 صفحه - از 12 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : امام ، امامت ، خدا ، تفسیر المیزان ، احکام ، چین ، اطاعت ، علم ، وظیفه ، اسلامی

خلاصه ماشینی:

"آیا هر کس را مسلمان یا اکثریت مسلمانان به امامت‌ گزیدند،می‌توان امام دانست؟،و بر فرض که از جهت‌ مفهوم لغوی و یا عرفی اطلاق کلمهء امام بر وی درست‌ باشد،در نظر خداوند متعال نیز در خور تعهد چنین‌ وظیفه‌ای است؟و به تعبیر روشنتر آیا گماردن امام، حقی است خدایی و مسلمانان را در آن دخالتی نیست‌ یا آنکه مسلمانان خود می‌توانند امام خویش را بگزینند،و در هر دو صورت چه کسی شایستگی به‌ عهده گرفتن چنین منصبی را دارد؟ از میان مذهبهای اسلامی شیعیان-امامی باشند یا پیرو مذهبی دیگر-گویند مردم را در تعیین امام حقی‌ نیست و امام را باید خداوند تبارک و تعالی بگزیند. وظیفهء امام: اکنون که دانستیم از نظر ایشان،نصب امام از جانب خداست و نیز مسلم دانستیم که امام باید معصوم باشد این پرسش پیش می‌آید که وظیفهء امام در احکام چیست؟و به تعبیر دیگر آیا امام هم چون‌ پیغمبر ص مشرع است؟و اگر مشرع نیست چگونه حکم می‌دهد؟ علامه طباطبائی می‌گوید:امام نه حکمی تازه را وضع می‌کند و نه حکمی را که در سنت ثابت است‌ بر می‌دارد،وظیفه امام کشف حکم خدا در قضیه‌ها و موضوعهای عام است. 12 وظیفه امام برابر عام(یا هدایت امام) مرحوم طباطبائی در تفسیر آیهء 72 از سورهء انبیاء چنین می‌نویسد: هدایت(راهنمایی مردم)که از شئون امامت است، به معنی نشان دادن راه نیست چه خدا ابراهیم ع را نخست پیمبری داد،و شأن پیمبر راهنمایی است،سپس‌ او را امام ساخت،پس باید وظیفه‌ای دیگر به عهدهء او محول شده باشد،و این وظیفه،امامت است."

صفحه: از 12 تا 14