Skip to main content
فهرست مقالات

یادداشتهای سفر چین

گزارشگر:

(5 صفحه - از 14 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : چین، امام، کمون، شهر، دانشجویان، مردم، پکن، یوآن، ماه، علم

خلاصه ماشینی:

"در واقع حقیقت است که چین را کشور «میلیونها»و یا کشوری با مقیاس سادهء میلیونی در همه‌ چیز آن ذکر کرده‌اند،از مساحت آن تا جمعیت آن به‌ یکبار شروع کنیم و به جمعیت شهرهای متعددی چون‌ شانگهای(12 میلیون)،نانکن(2 میلیون)،و پکن(2/41 میلیون)-که ما خود به عینه دیدیم-برسیم و فرضا ارقام‌ نجومی 250 میلیون دوچرخه و یک میلیون و ششصد هزار دانشجو،دویست و پنجاه میلیون مدرسه رو-از دبستانی تا سال آخر دبیرستان-و قریب همین رقم آخر بی‌سواد و... حدود ظهر به دیدن کارخانهء ذوب آهن بائوشان‌ هدایت شدیم که مانند مجتمع پتروشیمی مذکور،به‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) همت آلمانیها(غربی)و ژاپنی‌ها تأسیس شده بود و این‌ خود نکتهء جالبی است که همه جا این دو کشور غربی و شرقی پیشرفته را در کنار هم و همراه با تلاشهایی که‌ چین برای دریافت تکنولوژی جدید معاصر دارد، می‌دیدیم. - حضور فرهنگ مذهبی در صحنهء زندگی فعال‌ جامعه،طبعا از چشم عابرانی چون ما که گذری دارند و نظری،مکتوم می‌ماند ولی شاید اندکی شهامت نیز لازم داشته باشد که انسان از دیدن معابدی که حدود چهار صد مجسمهء یکسان«بودا»را در خود دارند و باز گذر به گذر مجسمهء کوچک و بزرگی از او را در حال‌ عبادت و یا لبخند می‌نگرند و سبک ساختمانهایی که‌ سنتی چین است،و گوشه‌های شیروانی‌ها به سمت‌ آسمان بلند شده و یا برج عظیم شش طبقه‌ای که مانند منار پیتزا در ایتالیا خم گردیده،تصاویر تاریخی‌ متعبدان بودایی را از شاه تا گدا در خود ضبط کرده‌ است،به منزلت کار ساز اعتقادات علوی و آسمانی در زندگی مردم،اعتراف کند."

صفحه:
از 14 تا 18