Skip to main content
فهرست مقالات

«بیاض تاج الدین احمد وزیر»

نویسنده:

(3 صفحه - از 32 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : بیاض تاج‌الدین احمد وزیر، نام بیاض تاج‌الدین احمد وزیر، کتابخانه، اصفهان، کتاب، فارسی، اشعار، سفینه، الدین احمد، محمد بن سلیمان بن عبد

خلاصه ماشینی:

"چون‌ در نتیجه گشاده رویی و نوازش آقای مکرم رئیس‌ کتابخانه و آقای محمد علی معلم حبیب آبادی معاون‌ کتابخانه بدان سفینه دسترسی یافتم و دو روزی با آن‌ سرگرم بودم،ملعوم شد خط حافظ در آن نیست و تنها دو غزل از حافظ در آن هست که معاصران او در آن‌ نوشته‌اند و تفصیل این سفینه بدین گونه است که یک تن‌ از وزیران فارس،تاج الدین احمد نام که در قرن هشتم‌ در شیراز می‌زیسته و معاصر حافظ و جنید بوده است ؟؟ ترتیب داده و به معارف زمان خود از وزیران و شاعران و عارفان و دانشمندان فارس داده است که‌ ؟؟ به خط خود چیزی در آن بنویسند و برای هر یک‌ از آنه چند صحیفه را سفید گذاشته و مخصوص کرده‌ است و در آغاز هر قسمتی داده است کاتبی به خط خوش نسخ و نزدیک به ثلث به سرخی و با قلم جلی‌ در میان یک صفحه سفید نام آن کس را با عناوین و ؟؟ به سیاقی که در قرن هشتم معمول بوده و با آن‌ ؟؟ تناسب داشته است بنویسد و بیشتر آنه به خط خود نوشته و رقم کرده و تاریخ گذاشته‌اند و برخی زا آنها از نسخه افتاده و نابوده شده است."

صفحه: از 32 تا 34