Skip to main content
فهرست مقالات

دکتر کاظم مدیر شانه چی استاد علم الحدیث

مصاحبه شونده:

(10 صفحه - از 3 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : حدیث، شیعه، فقه، استاد، اهل سنت، اسلامی، استاد مدیر شانه‌چی، تدریس، مشهد، حدیث شیعه

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:استاد در زمینهء کتب اربعهء شیعه‌ که خیلی معروف و مشخص است فکر نمی‌کنید با یک‌ تحقیق و پژوهش جدی،اکثر این متون را از کتابخانه‌های مختلف جمع‌آوری کرده و به تصحیح‌ و تحقیق تازه پرداخت؟ استاد مدیر شانه‌چی:مطلب خوبی را عنوان‌ کردی،اتفاقا من کتابی در حدود دویست صفحه راجع‌ به کتب اربعه نوشته‌ام که در آن از کارهای نخستین‌ راویان حدیث و اصحاب ائمه و تاریخ مجموعه‌سازی‌ حدیث،و استفاده از اصول چهارصد گانه‌ای که اصحاب‌ حضرت صادق گرد آورده‌اند در مجموعه‌های قبل از کتب اربعه،و بحث در مصادر این چهار کتاب و انگیزهء نویسندگان آنها و کارهایی که بعدا نسبت به هر یک از کتب مزبور انجام شده است،و فرق این کتابها از لحاظ تنوع مطالب و گونهء تدوین هر یک،و بالاخره شروح و حواشی که برای توضیح مشکلات کتب مزبور تألیف‌ شده،نوشته‌ام و در بخش آخر،نسخ ارزنده و مهم‌ یک از این چهار کتاب را که بیشتر در کتابخانه‌های‌ ایران است معرفی کرده‌ام،زیرا متأسفانه در چاپهایی که از این کتب شده است و حتی چاپهای اخیر که با توجه به‌ نسخ مصحح آن صورت گرفته،نسخه‌های قدیمی مقابله‌ شده نزد اساتید فن مورد غفلت قرار گرفته،البته در چاپ اخیر من لا یحضره که توسط استاد علی‌اکبر غفاری انجام شده است،این نکات به مقداری که در سع یک محقق بوده انجام شده است ولی نظر من کار دسته جمعی است کهتوسط هیئتی از متخصصان باید صورت گیرد."

صفحه:
از 3 تا 12