Skip to main content
فهرست مقالات

معنا شناسی

نویسنده:

(3 صفحه - از 13 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : معنا، زبانشناسی، سمانتیک، زبان، هنر، واژه، اشیای پرنده، نشانه‌ها، زیبایی‌شناسی، آمریکا

خلاصه ماشینی:

">معنا شناسی‌ علی‌اکبر خداپرست نخستین بار،هنگامی که به سال 1883،بره آل‌ laerB پیرامون واژهء سمانتیک مشروحا به گفتار پرداخت،این واژه در زبانشناسی نوین جای ویژه‌ای‌ برای خود باز کرد و به عنوان واژه‌ای رایج بر جای ماند. سمانتیک‌ scitnameS که در فارسی واژهء معنا شناسی برای آن‌ برگزیده شده است از آن دسته رشته‌های دانشی است‌ که ریشه‌شناسی آن خود سرگذشت مفصلی دارد. معنا شناسی یکی از شاخه‌های منطق اثبات‌گرایی‌ است،این اصطلاح نخست توسط یکی از منطق دانان‌ لهستانی به نام شویستک ketsiwhC به سال 1922 به‌ کار گرفته شد،پیش از این نیر در زمینهء جنبهء فلسفی‌ این رشته از سوی فلاسفهء مکتب وین و تعدادی از اخلاق‌گرایان،مطالب سودمندی گفته شد،اما مفهوم‌ فلسفی آن در چهارچوب سمیوتیک( citoimeS )یا نظریهء عمومی نشانه‌ها،توسط چارلز موریس sirroM. در واقع می‌توان چنین ادعا کرد که با وجود پیشرفتهایی که در زمینه‌های رفتار شناسی و روانشناسی حاصل شده است،نظرات اوگدن و ریچاردز همچنان از اهمیت برخوردارند آنچه در دوران حاضر سبب گردیده است که دربارهء معنا شناسی بیش از حد سخن گفته شود،رابطهء آن با ادبیات و هنر است. این دسته از پژوهندگان‌ معتقدند که معنا شناسی یا فلسفهء معنا شناسی هنر و به‌ دیگر،تحلیل ادبیات و هنر و زیبایی شناسی بر معنا شناسی،چیزی جز فلسفهء نوین بورژوازی غرب‌ ،به همین جهت این گرایش جدید در هنر و بیات می‌کوشد تا نشان دهد که تمامی مسائل بنیادی‌ فلسفی شناخت علمی و هنری،از طریق بررسی و آرمانگرایانه و شکل بندی شدهء مسائل‌ معنا شناسی،همچون نشانه،معنا،زبان و دیگر عناصر ،قابل حل است."

صفحه:
از 13 تا 15