Skip to main content
فهرست مقالات

ترفندهای استعمار نو

نویسنده:

(3 صفحه - از 22 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : استعمار، ترفندهای استعمار نو، سیستان، استعمارگر، افغانستان، انگلیس، ترفندهای استعمار نو عباس باقری، استعمارزده، اقتصادی، مردم

خلاصه ماشینی:

"7دکتر نسرین حکمی در یک‌ پانویس بر اسطوره‌های انقلابی جهان سوم از این‌ فترت غالب با درج مصراعی از مجموعه شعر قربانیهای‌ سیاه سنگور،نمونه می‌دهد و می‌نویسد:«علی رغم‌ ادعاهای«سیاه گرائی»لئوپولدسدار سنگور که از جهتی شاعری تواناست از ورای برخی از آثارش نوعی‌ بی‌هویتی ظاهر می‌شود که وی را وادار ساخته تا بسراید:خداوندا در بین ملت‌های سفید،فرانسه را دست راست مسیح قرار بده»برای درک موجودیت‌ استعمار نو و شیوه‌های مبارزه با آن،چاره در معرفت‌ و شناخت خاستگاه خود و ارزیابی نظم استعمارگر است‌ وگرنه بر خلق‌های دربند جهان مستضعف همان می‌رود که بر گذشتگان رفت. اما اوج بهره‌وری از ره‌آورد استعمار را در دوران حکومت ننگین قاجاریه باید جست‌ به طوری که قسمت عمدهء ثروت شاهان و درباریان‌ مال‌اندوز و نامسئول را صدور تریاک و نشر آن به نقاط دیگر دنیا تشکیل می‌داد لذا مستعمرهء ناآگاه بیشترین‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) سدار سنگور سود را از این راه نصیب استعمارگر سلطه‌جو نمود زیرا اولا موجب می‌شد با کشت خشخاش مزارع گندم رو به‌ نابودی رود و در دارز مدت تأمین نیازهای اولیهء مردم‌ محتاج به دریوزگی از بیگانه شود ثانیا رسوب رخوت‌ و وازدگی در اذهان،قدرت تفکر و جهان‌بینی را از انسان‌ جهان سوم سلب کند و باعث ایستایی مطلق و رکود (به تصویر صفحه مراجعه شود) امه سه زر جامعه گردد تا دزد هوشیار با چراغ از در آید و کالای‌ گزیده بود."

صفحه: از 22 تا 24