Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر فرهنگ بر برخی از ساختارهای زبان و نقش الگوسازی در آموزش آن ها

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 12 تا 17)

کلیدواژه ها :

الگوسازی ،تفاوت فرهنگ‌ها ،تحلیل مقابله‌ای ،الگوهای دستوری

کلید واژه های ماشینی : زبان ، انگلیسی ، فارسی ، قالب ساختارهای فارسی بیان ، فرهنگی ، مفاهیم خاص در زبان انگلیسی ، مفاهیم ، زبان انگلیسی ، فراگیران زبان انگلیسی ، مدرسان زبان انگلیسی

این مقاله دربارهء نقش الگوهای دستوری (Patterns) در آموزش برخی از مفاهیم خاص در زبان انگلیسی بحث می‌کند.مبانی‌ نظری این بحث عبارت است از تئوری‌های زبان‌شناسی مبنی بر این که بیان آدمی زائیده تفکر او است و تفاوت زبان‌ها در بیان برخی‌ از مفاهیم یکسان به علت تفاوت‌های الگوهای فکری است که این امر خود از تفاوت فرهنگ‌ها ناشی می‌شود.فراگیران زبان انگلیسی به‌ علت عدم آشنایی با این موضوع،چنین مفاهیمی را معمولا با کلمات انگلیسی،ولی در قالب ساختارهای فارسی بیان می‌کنند که‌ نتیجه،چیزی جز جملاتی غیر قابل قبول برای انگلیسی‌زبان‌ها نیست.ازاین‌رو توصیه می‌شود مدرسان زبان انگلیسی در برخورد با چنین مواردی،با استفاده از اصول تحلیل مقابله‌ای،تفاوت‌های ساختاری دو زبان را که ناشی از تفاوت‌های فکری-فرهنگی است، به‌طور قابل قبول (Socialy Appropriate) نیز به‌کار برند.این توصیه در جهت تسهیل امر یادگیری،ارتقای بینش زبانی فراگیران‌ و نیز بهبود کیفیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس ایران است. مقالهء حاضر با برگزیدن دو مثال از مفاهیم مشترک در دو زبان فارسی و انگلیسی،تدریس زبان از طریق الگوسازی را نشان‌ می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"فراگیران زبان انگلیسی به‌ علت عدم آشنایی با این موضوع،چنین مفاهیمی را معمولا با کلمات انگلیسی،ولی در قالب ساختارهای فارسی بیان می‌کنند که‌ نتیجه،چیزی جز جملاتی غیر قابل قبول برای انگلیسی‌زبان‌ها نیست. این عقیده هنوز هم در محافل زبان‌شناسی به قوت خود باقی است؛مثلا تارون و یول‌ (1989)و سلسی-موریسا(1991)با اشاره به وجود پدیدهء انتقال در یادگیری زبان خارجی و اختلاف قابل توجه زبان‌ها در بیان اندیشه‌ها معتقدند:ساختارهای دارای بار فرهنگی باید در کلاس به‌طور واضح ارائه شوند و مورد تمرین قرار گیرند تا معیارهای زبانی‌3آن‌طور که در اجتماع آن زبان متداول است، در ذهن محصلان نقش بندد. با توجه به مطالب فوق و به منظور ارائه چارچوبی جهت‌ تدریس الگوهای زبان به‌طور مقابله‌ای و آشناسازی فراگیران زبان‌ انگلیسی با قسمتی از الگوهای فکری و زوایای دید انگلیسی و کمک به آن‌ها در فهم اختلاف بیان مفاهیم در دو زبان فارسی و انگلیسی و در راستای گفتهء مشهور فرایز(از پیشگامان تحلیل‌ مقابله‌ای مدرن)که می‌گوید:«مؤثرترین مواد برای آموزش زبان‌ دوم،موادی هستند که براساس یک توصیف علمی از زبان مورد آموزش که خود با توصیفی مشابه از زبان مادری زبان‌آموز مورد مقایسه قرار گرفته است،استوار باشد»(1945:19). ب:نتایج آموزشی مدرسان زبان انگلیسی باید سعی کنند الگوها و قالب‌های‌ گرامری را که بار فرهنگی دارند و حاکی از برداشت خاص‌ انگلیسی‌زبان‌ها از مفاهیم دنیای خارج هستند،از دیگر الگوهای‌ زبان تمیز دهند و توأم با ارائه آن‌ها در کلاس،تفکری را که منجر به بیان چنین الگویی شده است،توضیح دهند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.