Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه (Cai) در مقایسه با روش آموزش سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 4 تا 10)

کلیدواژه ها :

آموزش ،رایانه ،زبان انگلیسی ،یادگیری ،چندرسانه‌ای ،آموزش به کمک رایانه

کلید واژه های ماشینی : رایانه، آموزش به کمک رایانه، یادگیری درس زبان انگلیسی سال، آموزش، یادگیری زبان انگلیسی، یادگیری زبان انگلیسی سال، تأثیر آموزش به کمک رایانه، آموزش سنتی بر یادگیری زبان، روش آموزش سنتی بر یادگیری، زبان انگلیسی

هدف پژوهش حاضر مطالعهء تأثیر آموزش به کمک رایانه‌1 CAI) )بر یادگیری درس زبان انگلیسی سال اول متوسطه است. هدف‌های ویژهء تحقیق عبارتند از:بررسی تأثیر این روش آموزشی بر یادگیری جنبه‌های گوناگون زبان انگلیسی،یعنی:دستور و ساختار جملات،مهارت‌های نوشتاری،درک مطلب،لغات و اصطلاحات.در این پژوهش،از روش تحقیق شبه تجربی و دو گروه آزمایش و گواه استفاده شد.متغیر مستقل،روش آموزشی(آموزش به کمک رایانه)و متغیر وابسته،یادگیری زبان انگلیسی‌ بود.گروه آزمایش،به کمک رایانه تحت آموزش قرار گرفت و گروه گواه به روش سنتی آموزش داده شد.در ابتدای آزمایش از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد. هر دو گروه ابتدا در شرایط مساوی توانایی زبانی قرار داشتند.زیرا تفاوت بین میانگین‌های دو آزمایش و گواه،به لحاظ آماری‌ معنی‌دار نبود.در پایان نیز از هر دو گروه،پس‌آزمونی به منظور سنجش میزان یادگیری به عمل آمد.میانگین نمرات گروه‌ آزمایش،نسبت به گروه گواه از سطح بالاتری برخوردار بود.به منظور آزمودن فرضیات تحقیق،از آزمون t گروه‌های مستقل‌ استفاده شد.نتایج حاکی از تفاوت معنی‌دار بین میانگین‌های دو گروه بود.بنابراین،تأثیر مثبت آموزش به کمک رایانه بر یادگیری درس زبان انگلیسی،تأئید شد.این امر نشانگر اهمیت کاربرد صحیح فناوری‌های جدید مثل رایانه و تجهیزات وابسته‌ به آن،به خصوص چندرسانه‌ای‌ها،در آموزش و یادگیری است و به بهبود فرایند یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی کمک می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"هدف پژوهش حاضر مطالعهء تأثیر آموزش به کمک رایانه‌1 CAI) )بر یادگیری درس زبان انگلیسی سال اول متوسطه است. هدف‌های ویژهء تحقیق عبارتند از:بررسی تأثیر این روش آموزشی بر یادگیری جنبه‌های گوناگون زبان انگلیسی،یعنی:دستور و متغیر مستقل،روش آموزشی(آموزش به کمک رایانه)و متغیر وابسته،یادگیری زبان انگلیسی‌ گروه آزمایش،به کمک رایانه تحت آموزش قرار گرفت و گروه گواه به روش سنتی آموزش داده شد. این امر نشانگر اهمیت کاربرد صحیح فناوری‌های جدید مثل رایانه و تجهیزات وابسته‌ به آن،به خصوص چندرسانه‌ای‌ها،در آموزش و یادگیری است و به بهبود فرایند یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی کمک می‌کند. هدف این تحقیق نیز بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه بر یادگیری زبان انگلیسی سال اول دبیرستان است. افزایش یادگیری دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی می‌شوند (وگل وکلاسن‌7،2001)رایانه و آموزش زبان انگلیسی استفاده از رایانه در آموزش زبان اهمیت فراوانی دارد. زبان با کمک رایانه سریع انجام می‌شود. که در آن تأثیر آموزشی زبان انگلیسی با استفاده از رایانه بر نشان داد،گروهی که از رایانه در یادگیری زبان استفاده کرده‌ هدف این پژوهش،بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه بر میزان یادگیری درس زبان انگلیسی سال اول متوسطه،در آزمون t مستقل بین نمرات پیش‌آزمون زبان انگلیسی در گروه گواه و آزمایش‌ آزمون t مستقل بین نمرات پس‌آزمون زبان انگلیسی در گروه گواه و آزمایش‌ این امر بیانگر مؤثر بودن استفاده از رایانه در آموزش‌ آموزش به کمک رایانه بر یادگیری درس زبان انگلیسی،تأئید از آن‌جا که رایانه قادر به بهینه کردن آموزش و یادگیری است‌ زبان انگلیسی فرا بگیرند و آموزش‌های لازم را برای قرار دادن آن‌ها"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.