Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به پژوهش: ارزیابی محتوای کتاب های زبان انگلیسی دوره ی راهنمایی تحصیلی (ارائه چارچوب علمی بهینه)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 3 تا 10)

کلیدواژه ها :

محتوا ،اصول ،یادگیری ،ارزیابی آموزشی ،تدریس ارتباطی ،هدف‌های آموزشی

کلید واژه های ماشینی : کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی ، محتوای کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی ، تدوین کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی ، زبان انگلیسی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی ، کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی ، انگلیسی دوره‌ی راهنمایی ، زبان ، زن زبان‌انگلیسی دوره راهنمایی ، معلمان ، معلمان

هدف از این تحقیق،بررسی میزان تقویت مهارت‌های زبان‌آموزی(گوش‌دادن،خواندن،صحبت کردن و نوشتن)و همچنین بررسی و تدوین کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی بر مبنای اصول یادگیری و روش تدریس نوین ارتباطی‌1است. در این تحقیق از«روش زمینه‌ای»2بهره گرفته شد و سؤال اصلی این بود که:«آیا کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی در جهت رشد و تقویت مهارت‌های شنیداری،سخن‌گفتن،خواندن و نگارش و همچنین،بر مبنای اصول یادگیری و روش تدریس ارتباطی انتخاب و تنظیم شده‌اند؟» جامعه‌ی آماری شامل تمامی معلمان مرد و زن زبان‌انگلیسی دوره راهنمایی مناطق نوزده‌گانه‌ی شهر تهران و همچنین کلیه‌ی کارشناسان‌ برنامه‌ی درسی بود که مسؤولیت تدوین کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی را بر عهده داشتند.به منظور انتخاب گروه نموه از میان‌ معلمان زن و مرد،از روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع خوشه‌ای استفاده شد و مناطق 1،5،6،15 و 18 شهر تهران انتخاب شدند.به‌ علاوه،همه‌ی کارشناسان برنامه‌ی درسی که تعداد آن‌ها 10 نفر بود،در پژوهش شرکت کردند و از آن‌ها نمونه‌گیری به عمل نیامد. تعداد معلمان زن و مرد که در سال تحصیلی 82-1381 به تدریس زبان‌انگلیس دوره‌ی راهنمایی مشغول بودند،1110 نفر بود.با توجه به حجم جامعه و با استفاده از فرمول حجم نمونه‌ی کوکران‌3،تعداد نمونه‌های آماری 215 معلم زن و مرد در نظر گرفته شد.از هر منطقه،13 مدرسه راهنمایی دخترانه و 9 مدرسه‌ی راهنمایی پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند.در هر منطقه،43 پرسش‌نامه توسط معلمان زن و مرد پر شد و در کل،215 نفر به پرسش‌نامه پاسخ دادند.ابزار جمع‌آوری اطلاعات،یک پرسش‌ناه‌ی بسته پاسخ دارای 40 «سؤال بسته پاسخ»4و یک«سؤال باز پاسخ»5بود.یکی از عمده‌ترین نتایج حاضر این است که:محتوای کتاب‌های زبان‌انگلیسی‌ دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان در حد مطلوبی در جهت رشد و تقویت مهارت‌های یادگیری(شنیداری،سخن گفتن، خواندن و نگارش)،و همچنین اصول روش تدریس ارتباطی انتخاب و تنظیم نشده است.در پایان مقاله،یک مدل پیشنهادی توسط محقق‌ درباره‌ی مؤلفه‌های تدریس فعال و به کارگیری و رعایت آن‌ها در محتوای کتاب‌ها و در فرایند تدریس برای اصلاح و تدوین کتاب‌های مزبور ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"تدوین کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی بر مبنای اصول یادگیری و روش تدریس نوین ارتباطی‌1است. در این تحقیق از«روش زمینه‌ای»2بهره گرفته شد و سؤال اصلی این بود که:«آیا کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی در جهت رشد و تقویت مهارت‌های شنیداری،سخن‌گفتن،خواندن و نگارش و همچنین،بر مبنای اصول یادگیری و روش تدریس ارتباطی انتخاب و جامعه‌ی آماری شامل تمامی معلمان مرد و زن زبان‌انگلیسی دوره راهنمایی مناطق نوزده‌گانه‌ی شهر تهران و همچنین کلیه‌ی کارشناسان‌ برنامه‌ی درسی بود که مسؤولیت تدوین کتاب‌های زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی را بر عهده داشتند. تعداد معلمان زن و مرد که در سال تحصیلی 82-1381 به تدریس زبان‌انگلیس دوره‌ی راهنمایی مشغول بودند،1110 نفر بود. دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان در حد مطلوبی در جهت رشد و تقویت مهارت‌های یادگیری(شنیداری،سخن گفتن، خواندن و نگارش)،و همچنین اصول روش تدریس ارتباطی انتخاب و تنظیم نشده است. درباره‌ی مؤلفه‌های تدریس فعال و به کارگیری و رعایت آن‌ها در محتوای کتاب‌ها و در فرایند تدریس برای اصلاح و تدوین کتاب‌های مزبور آموزش و یادگیری زبان خارجی را بیش از پیش افزایش داده است. 1. بررسی برنامه‌ی درسی زبان انگلیسی دوره‌ی راهنمایی‌ دوره راهنمایی و معلمان این درس،تفاوت معنی‌دار وجود دارد؟روش تحقیق برای انتخاب گروه نمونه‌ی مورد تحقیق از میان معلمان زن و مرد، درجه‌ی آزادی دو از مقدار خی دو جدول 99/5 بزرگ‌تر است، فرض صفر،یعنی نبود شباهت بین نظرات دو گروه مورد مطالعه با درسی زبان‌انگلیسی دوره‌ی راهنمایی و معلمان این دوره با 95 درصد برنامه‌های درسی این دوره را متناسب با دانش‌آموزان طراحی کنند. 9. به علت این که مفاهیم زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان(به‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.