Skip to main content
فهرست مقالات

The impact of writing strategy instruction on Iranian Students'' Learning of the Newly-taught words

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 48 تا 58)

کلیدواژه ها :

زبان‌آموزان ایرانی ،انشانویسی ،راهبردهای نوشتار ،یادگیری لغت

کلید واژه های ماشینی : توانایی دانش‌آموزان در یادگیری لغات ، یادگیری لغات جدید ، یادگیری لغات جدید مقایسه ، راهبردهای ، دانش‌آموزان ، عنوان راهبردهای انشانویسی در مقایسه ، نمرات میانگین گروه‌های آزمایشی ، لغات جدید تدریس ، انشاهای ، مقایسه‌ی نمرات میانگین گروه‌ها

تحقیق حاضر،به کشف گام‌هایی که دانش‌آموزان در فرایند نوشتن برمی‌دارند.راهبردهایی که آن‌ها هنگام نوشتن به کار می‌برند،و همچنین ابهامات موجود،به صورت گسترده‌ای در متون EFL/ESL پرداخته است. این تحقیق سعی داشته‌است،تأثیر جمله‌نویسی روی توانایی دانش‌آموزان در یادگیری لغات جدید مقایسه کرده‌است.در راستای این هدف،روش‌هایی به منظور آزمون فرضیه‌ها به کار برده شدند.پس از همسان‌سازی دانش‌آموزان و قرار گرفتن آن‌ها در یک سطح تخصصی،گروه اصلی که شامل هشتاد دانش‌آموز دختر در سطح بالایی میانی بود،انتخاب شد. دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این تحقیق به چهار گروه تقسیم شدند:دو گروه کنترل و دو گروه آزمایشی.قرار شد اولین گروه آزمایشی‌ (EXPI) انشاهای خود را در مورد عنوان‌های ارائه شده و با استفاده از این راهبردهای خود تنظیمی و نیز،با استفاده از لغات جدید تدریس شده در پایان هر جلسه،بنویسند.از طرف دیگر قرار شد،دومین گروه آزمایشی (EXP2) انشاهای خود زا با عنوان‌های ارائه شده و با استفاده از راهبردهای حافظه،و همچنین با استفاده از لغات جدید تدریس شده،بنویسند.اولین گروه کنترل (CONT1) قرار شد،با لغات جدید تدریس شده جمله‌سازی کنند.گروه دوم کنترل (CONT2) هم‌کلاس‌های معمول خود را دنبال کردند؛یعنی همان درس‌های کتاب‌ HEADWAY به آن‌ها آموزش داده می‌شد. در مرحله‌ی بعد،تمام گروه‌ها با آزمون واژگانی که توسط محقق ساخته شده و در راستای هدف‌های تحقیق،صحت آن‌ها تأئید،شده‌ بود،امتحان شدند و نمرات میانگین گروه‌ها،با استفاده از روش آزمون بین موردی (one-WAY ANOVA) ،مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت‌های بارزی بین نمرات میانگین چهار گروه شرکت‌کننده در آزمون پس آموزش وجود دارد.دو فرضیه صفر پیشنهادی در این تحقیق،مستلزم به کارگیری روش مقایسه‌های پیشین یا مقدم برای مقایسه‌ی نمرات میانگین گروه‌ها بود.براساس این‌ نتایج،اولین فرضیه صفر تحقیق که اظهار می‌داشت،تدریس راهبردهای انشانویسی هیچ تأثیری بر یادگیری لغات جدید توسط دانش‌آموزان‌ ندارد،رد شد.گروه‌های آزمایشی یک و دو بهتر از گروه کنترل دو عمل کردند،درحالی که مقایسه‌ی گروه‌های آزمایشی یک و دو با گروه‌ کنترل یک،هیچ‌گونه‌تفاوت بارزی را بین دو میانگین نشان نداد.در نتیجه،دومین فرضیه‌ی صفر تحقیق با این عنوان راهبردهای انشانویسی‌ در مقایسه با جمله‌سازی،هیچ تأثیری در توانایی دانش‌آموزان در یادگیری لغات جدید ندارد،مورد قبول واقع شد.این بدان معنی است که‌ تفاوت بارزی بین نمرات میانگین گروه‌های آزمایشی یک و دو با گروه کنترل یک موجود نداشت.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) تحقیق نشان داد که تفاوت‌های بارزی بین نمرات میانگین چهار گروه شرکت‌کننده در آزمون پس آموزش وجود دارد. نتایج،اولین فرضیه صفر تحقیق که اظهار می‌داشت،تدریس راهبردهای انشانویسی هیچ تأثیری بر یادگیری لغات جدید توسط دانش‌آموزان‌ این تحقیق سعی داشته‌است،تأثیر جمله‌نویسی روی توانایی دانش‌آموزان در یادگیری لغات جدید مقایسه کرده‌است. این راهبردهای خود تنظیمی و نیز،با استفاده از لغات جدید تدریس شده در از طرف دیگر قرار شد،دومین گروه آزمایشی (EXP2) انشاهای خود زا با عنوان‌های ارائه شده و با استفاده از بود،امتحان شدند و نمرات میانگین گروه‌ها،با استفاده از روش آزمون بین موردی (one-WAY ANOVA) ،مورد مقایسه قرار گرفتند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.