Skip to main content
فهرست مقالات

The effect of sentence writing on Iranian intermediate EFL learners retention of Idiomatic expressions

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 38 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : اصطلاحات، برگ سؤالات علامت‌گذاری، تدریس اصطلاحات در آموزش زبان، آموزش زبان خارجی، جمله‌نویسی با آموزش اصطلاحات، جمله‌نویسی، تدریس اصطلاحات، تدریس مطالب درسی، زبان‌آموزان انگلیسی سطح متوسط، آزمایش بالاتر از گروه کنترل

فراگیران زبان‌های خارجی،به‌طور معمول در فهم و کاربرد اصطلاحات دچار مشکل هستند؛آن‌قدر که ترجیح می‌دهند،تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات در گفتار و نوشتار خود اجتناب کنند.از سوی دیگر،نویسندگان مطالب درسی و معلمان،تألیف و تدریس اصطلاحات‌ را کاری دشوار می‌پندارند و به همین خاطر در برنامه‌های درسی آموزش زبان خارجی،اصطلاحات جایگاه جنبی و فرعی دارند.هم‌چنین، یافته‌های تحقیقی در این زمینه کمتر از سایر مسائل آموزش زبان خارجی است.لذا،پاسخ به این سؤال که:آیا جمله‌نویسی با آموزش‌ اصطلاحات،در مقایسه با فعالیت خواندن و درک مفاهیم،سبب به خاطرسپاری بهتر آن ها می‌شود؟می‌تواند بسیاری از ابهامات را در این‌ مورد از بین ببرد. باتوجه به سؤال فوق،محققین این فرضیه را مطرح کردند:«هیچ تفاوتی بین جمله‌نویسی و سایر روش‌های معمول در تدریس‌ اصطلاحات که سبب یادگیری و به خاطرسپاری بهتر اصطلاحات شود،وجود ندارد».به همین منظور برای انجام تحقیق در این زمینه، 120 نفر از زبان‌آموزان انگلیسی سطح متوسط در مؤسسه زبان انگلیسی«معرفت»و«پدیده»در شهر قزوین انتخاب شدند و طبق معیارهای‌ تحقیقی،در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند.تدریس مطالب درسی به دو گروه،هشت هفته به طول انجامید.در پایان هر کلاس، زبان‌آموزان اصطلاحاتی را که در همان جلسه یاد گرفته بودند،در برگ سؤالات علامت‌گذاری می‌کردند.در ابتدای جلسه بعد از آن‌ها خواسته می‌شد،اصطلاحاتی را که در همان جلسه یاد گرفته بودند،د برگ سؤالات علامت‌گذاری می‌کردند.در ابتدای جلسه بعد از آن‌ها خواسته می‌شد،اصطلاحاتی را که از تدریس جلسه‌ی قبل به خاطر دارند،در برگه‌ای جداگانه بنویسید.پس از پایان تدریس و انجام‌ عملیات آماری مشخص شد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین عملکرد دو گروه در هر دو نوع آزمون وجود دارد.میانگین گرو آزمایش‌ بالاتر از گروه کنترل بود.با این نتیجه،فرضیه‌ی صفر رد شد.نتایج تحقیق نشانگر نقش مثبت و تأثیرگذار جمله‌نویسی در به خاطرسپاری‌ اصطلاحات است.یافته‌های این مطالعه می‌توانند در تهیه‌ی مطالب درسی و تدریس اصطلاحات در آموزش زبان خارجی بسیار سودمند باشند.

خلاصه ماشینی:

"از سوی دیگر،نویسندگان مطالب درسی و معلمان،تألیف و تدریس اصطلاحات‌ را کاری دشوار می‌پندارند و به همین خاطر در برنامه‌های درسی آموزش زبان خارجی،اصطلاحات جایگاه جنبی و فرعی دارند. یافته‌های تحقیقی در این زمینه کمتر از سایر مسائل آموزش زبان خارجی است. لذا،پاسخ به این سؤال که:آیا جمله‌نویسی با آموزش‌ باتوجه به سؤال فوق،محققین این فرضیه را مطرح کردند:«هیچ تفاوتی بین جمله‌نویسی و سایر روش‌های معمول در تدریس‌ اصطلاحات که سبب یادگیری و به خاطرسپاری بهتر اصطلاحات شود،وجود ندارد». تدریس مطالب درسی به دو گروه،هشت هفته به طول انجامید. زبان‌آموزان اصطلاحاتی را که در همان جلسه یاد گرفته بودند،در برگ سؤالات علامت‌گذاری می‌کردند. خواسته می‌شد،اصطلاحاتی را که در همان جلسه یاد گرفته بودند،د برگ سؤالات علامت‌گذاری می‌کردند. عملیات آماری مشخص شد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین عملکرد دو گروه در هر دو نوع آزمون وجود دارد. یافته‌های این مطالعه می‌توانند در تهیه‌ی مطالب درسی و تدریس اصطلاحات در آموزش زبان خارجی بسیار سودمند"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.