Skip to main content
فهرست مقالات

دمکراسی و روشنفکران در کاریکاتورهای ناجی العلی

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 81 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : روشنفکران در کاریکاتورهای ناجی، روشنفکر، کاریکاتورهای ناجی العلی، دمکراسی و روشنفکران، قوانین، خطوط کاریکاتورهای ناجی، تصویر، حقوق، عبارتی کاریکاتورهای ناجی، حقوق بشر در جامعهء انسانی

خلاصه ماشینی:

"آیا ناجی در مبارزهء فرهنگی‌ خویش،و در زمانی که آزادی بیان‌ از جامعه رخت بربسته بود،تنها بود؟به وی گفته شد«دستهایت را در اسید می‌گذارند تا در اسید حل‌ شود و نتوانی نقاشی کنی،آن وقت‌ چه می‌کنی؟» او با جدیت پاسخ داد:«با انگشتان پاهایم نقاشی خواهم کرد!» ناجی در تابلوی دیگری برای نشان‌ دادن حالت قلع و قمع و عدم‌ دمکراسی باتیزهوشی تمام بر ابتکار جالبی در زمینهء استفاده از آینه‌ها دست زده است بدین صورت که‌ بیننده در برابر خود آینه‌ای شکسته را مشاهده می‌کند و طبعا تصویر خود را شکسته می‌بیند و در آینهء دیگر تصویر سالم از خود دارد که زیر آن‌ این عبارت نوشته شده:«مطلوب‌ حیا و میتا»یعنی«زنده یا مردهء این‌ شخص را می‌خواهیم». از نظر ناجی العلی این فاجعهء غمبار و سرنوشت همهء جلوه‌های‌ انسانی است که در تهدید و تعقیب‌ هستند و در چنین شرایطی فرهنگ و اندیشه نیز که آینهء جامعه بشری‌ هستند محتوم به نابودی‌اند،زیرا مرگ بر همه سایه افکنده است."

صفحه: از 81 تا 82