Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینات ساعات درس تربیت بدنی بر ویژگیهای ساختاری و فیزیولوژیکی

نویسنده:

(4 صفحه - از 32 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : تأثیر تمرینات ساعات درس تربیت‌بدنی، بدن، فیزیولوژیکی، درس تربیت‌بدنی بر ویژگیهای ساختاری، درصد چربی بدن گروه کنترل، توان هوازی بیشینه، تمرینات منتخب ساعات درس تربیت‌بدنی، درصد چربی بدن، درس تربیت‌بدنی بر ویژگی‌های ساختاری، وزن بدن

خلاصه ماشینی:

"در نهایت،به منظور بررسی تفاوت بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون هر یک از ویژگی‌های ساختاری(الف و ب)و فیزیولوژیکی(ج،د،ه،و،ز،ح)در هر گروه از آزمون t همبسته،و برای بررسی تفاوت موجود بین‌ میانگین‌های دو گروه،در هر یک از ویژگی‌های یاد شده از آزمون t مستقل استفاده شد و نتایج حاصل از محاسبات‌ آماری در آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد: -تفاوت معنی‌داری بین وزن بدن(000/0-p)،سرعت‌ دارا بودن حد مطلوبی از آمادگی‌ جسمانی و فیزیولوژیکی، برای رفع نیازهای‌ فردی و اجتماعی، ارتقای کارایی در زندگی و کاهش‌ هزینه‌های درمان‌ ضروری استـ (000/0-p)،چابکی(000/0-p)،انعطاف‌پذیری‌ (000/0-p)،قدرت تاکننده‌های انگشتان دست(000/0-p)، توان بی‌هوازی(000/0-p)،و توان هوازی بیشینه‌ (000/0-p)گروه تجربی در پیش و پس‌آزمون وجود دارد. براین‌اساس،گروه کنترل در برخی از ویژگی‌ها،از جمله‌ انعطاف‌پذیری،در پیش‌آزمون دارای میانگین بیش‌تری بوده‌ است،درحالی که در پس‌آزمون،گروه تجربی مقادیر بالاتری داشته است؛به گونه‌ای که مقدار کاهش یا افزایش‌ میانگین ویژگی‌های ساختاری و فیزیولوژیکی یاد شده در گروه تجربی،به مراتب بیش‌تر از گروه کنترل است و این‌ تفاوت می‌تواند ناشی از اثر فعالیت در ساعت درس تربیت‌ بدنی باشد که در این صورت،نقش فعالیت‌های ورزشی را در بروز این تفاوت‌ها برجسته‌تر می‌سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.