Skip to main content
فهرست مقالات

اطلاعات و تصمیم گیری (مهارتهای مدیریت پارکینسون)

مترجم:

(3 صفحه - از 39 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : تصمیم‌گیری ، اطلاعات و تصمیم‌گیری ، کارکنان ، مدیریت ، هزینه ، سازمان ، خط‌مشی ، سود ، قیمت ، آینده

خلاصه ماشینی:

"مدیر همیشه باید به خاطر داشته باشدکه تصمیم او ممکن است به عنوان یک خطمشیمحسوب شود و کلیه موارد مشابه را شامل گردد. یکی از اولیناقدامات مدیریت رده‌بالا این است کهتصمیم بگیرد چه نوع سازمانی برای کسب و کارآینده باید داشته باشد و چه سهمی از کل بازار رامی‌خواهد به دست آورد. تصمیم‌گیری در مورد عدم تمرکز *یک تصمیم بلندمدت بسیار واقعی و مهم،اغلب زمانی اتخاذ شود که سازمان از حیث اندازهبزرگ می‌شود. این موردی است که نشان می‌دهد درتصمیمات بلندمدت نه تنها ملاحظات مالی را بایددر نظر گرفت،بلکه عوامل دیگری مانند سهم بازار،ارائه محصول جدید به وسیله رقبا،بهره‌وری،بهسازی پرسنل کلیدی و نحوه جایگزینی آنها ومانند آن را باید مورد بررسی دقیق قرار داد. این موردی است که نشان می‌دهد درتصمیمات بلندمدت نه تنها ملاحظات مالی را بایددر نظر گرفت،بلکه عوامل دیگری مانند سهم بازار،ارائه محصول جدید به وسیله رقبا،بهره‌وری،بهسازی پرسنل کلیدی و نحوه جایگزینی آنها ومانند آن را باید مورد بررسی دقیق قرار داد. یکی ازتصمیم‌گیریهای مهم و بلندمدت این است کهنیازهای آینده مدیران سازمان(از حیث آموزش)پیش‌بینی شود و رشد و پیشرفت آنها تأمین گردد. عامل مهم دیگر در یک تصمیم سرمایه‌گذاری،توجه به این مسأله است که در اقتصاد غیرثابتپررقابت امروزی برآورد سود بسیار بالای کنونی،ممکن است در آینده بکلی خنثی شود،چوناحتمال دارد که تعداد زیادی از سازمانهای دیگربرای استفاده از سودهای بالای موجود وارد بازارشوند. شرکتی که درصدد کاهش قیمت برآمده است،باید هزینه نهایی تولید اضافی را با درآمد اضافیمقایسه کند و این را نیز به حساب آورد که تخفیفقیمت،خود سبب می‌شود که مبالغی از دست بدهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.