Skip to main content
فهرست مقالات

امتزاجی از رنگها و فرمها

گزارشگر:

کلید واژه های ماشینی : رنگ ، نقاشی ، نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان معاصر ، آثار نقاشی هنرمندان معاصر جهان ، موزهء هنرهای معاصر ، رنگها و فرمها ، کاندینسکی ، بکمان ، انتزاعی ، آثار نقاشان معاصر جهان

خلاصه ماشینی:

"نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان معاصر جهان در موزهء هنرهای معاصر امتزاجی از رنگها و فرمها روفیا تیرگری(به تصویر صفحه مراجعه شود) پابلو پیکاسو زن گریان،1937 اچینگ و آکواتینت‌ نمایشگاهی از آثار نقاشان معاصر جهان با عنوان‌ بیان-انتزاع در موزهء هنرهای معاصر تهران به‌ نمایش گذاشته شده است. نقاشی انتزاعی شامل‌ آثار هنرمندانی می‌شود که صرفا به رنگ و فرم‌ توجه دارند و این دو عنصر را تنها به خاطر جلوه‌های مجرد آنها به کار می‌گیرند. در آثار این‌ نقاشان،اشکال و نقوش هیچ گونه شباهتی با (به تصویر صفحه مراجعه شود)ژرژ رئو سه دلقک،1928 رنگ روغن روی بوم نمونه‌های موجود در طبیعت و عالم واقع ندارند. واسیلی کاندینسکی(1866 تا 1944)را مبتکر (به تصویر صفحه مراجعه شود)خوان میرو پرندگان غارها،1971 رنگ روغن روی بوم‌ نقاشی انتزاعی می‌دانند. تمامی فعالیت کاندینسکی‌ از 1905 تا 1910 در جهت پاسخگویی به این‌ پرسش گوگن بود که«چرا نمی‌توان هماهنگیهای‌ رنگینی آفرید که با حالات روانی مطابق باشند؟» سرانجام کاندینسکی نخستین نقاشی آبرنگ‌ انتزاعی خود را در سال 1910 آفرید. کاندینسکی کوشش نمود تا با تعمق در اسرار فوق طبیعی و جهان لاهوتی،رنگ و فرم را خارج‌ از مفاهیمی که در طبیعت دارند،به منظور تجسم‌ دنیایی که خود می‌شناخت و یا در پی شناخت آن‌ بود بیامیزد و برای تجسم این ذهنیت به عناصر عینی مجرد روی آورد. پیکاسو این اثر را به صورت امانت در اختیار موزهء هنر نوین نیویورک قرار داد تا روزی که صلح به اسپانیا برگردد وی بتواند تابلو را به آنجا منتقل کند."

صفحه: از 66 تا 68