Skip to main content
فهرست مقالات

تفکر دکتر شریعتی در بوته نقد اندیشه شهید مطهری

نویسنده:

(6 صفحه - از 12 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، مذهب، دکتر شریعتی، اسلام، قطب، شهید مطهری، تاریخ، دین، دکتر علی شریعتی، مردم

خلاصه ماشینی:

"متاسفانه برخی از روشنفکران به گمان اینکه دین در این مورد سکوت کرده و یا آنچه که مارکس و همفکرانش‌ گفته‌اند منطبق با متون دینی است،به تطبیق آیات‌ قرآن با نظریه ماتریالیستی مارکسیسم پیرامون‌ جامعه و تاریخ پرداخته و کلا نظریات فلسفه تاریخ‌ را مبتنی بر مادیات تاریخی بنا نهادند و نظریات‌ جامعه‌شناسی را بر اساس زیربنا بودن اقتصاد تبیین‌ نموده‌اند؛هر چند که در آثار دکتر شریعتی‌ تناقضات بسیار دیده می‌شود،در برخی از موارد منکر این نوع برداشت است ولی در بسیاری از موارد در تحلیل و بررسی آیات قرآن و حوادث‌ تاریخی نقض آن ادعا دیده می‌شود که به بعضی از آن موارد استناد خواهد شد. از آنچه تاکنون گفته‌ایم‌ روشن شد که نظر به اینکه قرآن به اصل فطرت‌ قائل است و به منطقی در زندگی انسان قائل است‌ که منطق فطرت باید نامیده شود»(28) دکتر شریعتی در مورد خواستگاه مذهب در نقد نظریهء مارکس دچار اشتباهی بزرگ شده‌اند که این‌ مطلب در آثار ایشان بسیار مشهود است،و سر بی‌حرمتی به برخی از علماء و مفاخر دین و تقدیس و تکریم علماء غیر مسلمانان و یا برداشت‌ غلط از قرآن و تفسیر و تحلیل اشتباه از رویدادهای‌ تاریخی از جانب ایشان به همین علت است و آن‌ عدم توجه به اصل فطرت در دعوت انبیاء به خدای (به تصویر صفحه مراجعه شود) تبارک و تعالی است،این اشتباه را در عناوین‌ مذهب علیه مذهب-تشیع علوی و صفوی، اسلام‌شناسی،دربرداشت از قصص قرآن‌ خصوصا سرگذشت هابیل و قابیل می‌توان دید."

صفحه:
از 12 تا 17