Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ، سیاست کدامیک مولود دیگری است؟

مصاحبه شونده:

(6 صفحه - از 4 تا 9)

خلاصه ماشینی:

"حال اگر فرهنگ را به این معنا بپذیریم که شیوه زندگی کی جامعه است‌ و سیاست را به معنی رویه و روشی در برخورد با مسایل مختلف فرض کنیم،می‌توانیم روشن کنیم که‌ سیاست و فرهنگ چه ارتباطی با هم دارند؟ عباس قائم مقامی:من یک تبصره‌ای را به‌ صحبتهای دکتر شریعتمداری اضافه می‌کنم. از این جهت می‌شود گفت فرهنگ‌ چیزی شبیه تمدن است چون فرهنگ متأثر از اندیشه‌ شکل می‌گیرد ولی لزوما انطور نیست که تنها عناصر تشکیل دهنده فرنگ جامعه‌ای اندیشه‌ دینی یا اندیشه فلسفی آن جامعه باشد. در جامعه اسلامی ما آیا قدرت،مرکز سیاست‌ است؟آیا نظام شاهنشاهی که در صدد حفظ قدرت‌ بود حالا طبقه دیگری جانشین آن شده یا اصولا مردم کوچه و بازار الان قدرت را در دست گرفته‌اند؟ منظورم این است که ما یک مقدار باید در این‌ الگوهایی که داده می‌شود دقت کنیم. عباس قائم مقامی:اصل تأثیرگذاری فرهنگ و شکل‌گیری نظام سیاسی امر پذیرته شده‌ای است من در مقام داوری نبودم که آنچه در جامعه غربی‌ تحقق پذیرفته آیا دموکراسی به مفهوم واقعی است یا نه؟وجهه انسانی تمدنی غرب ریشه در یونان باستان‌ دارد و یان چیزی که الان ما مذموم می‌شماریم‌ برخاسته از وجهه بشری است. عنصر فعال در فرهنگ ملی ما همان عنصر اسلامی و بیداری است و لذا نقش اصلی را در تحولات اجتماعی هم همین عنصر ایجاد می‌کند عماد افروغ:اینکه نظام سیاسی چه تأثیری روی‌ فرهنگ دارد بحث عمیقی است."

صفحه: از 4 تا 9