Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشی در جامعه شناسی تاریخی

نویسنده:

(4 صفحه - از 18 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : تطبیقی، تاریخی، جامعه‌شناسی، اجتماعی، تحقیقات، مقایسه، روش، تحقیقات تاریخی، مطالعه، تحقیقات تاریخی تطبیقی

خلاصه ماشینی:

"دوم،عاملی که‌ چگونگی زمانی الزام محقق را مشخص می‌کند که‌ آیا محقق بر یک زمان خاصی در گذشته دور تأکید دارد و یا به مقطعی خاص از گذشته که شامل‌ چندین سال است و یا به زمان حال(گذشته‌ نزدیک)توجه دارد؟و سوم اینکه آیا تحلیل محقق‌ متکی بر داده‌های کمی یا کیفی است؟ در صورتی که سه عامل تعیین کننده فوق،در یکدیگر ادغام شوند،می‌توان جدولی را ارائه نمود که انواع گوناگون تحقیقات تاریخی-تطبیقی در آن،جای می‌گیرند و لذا هجده نوع احتمالی و منطقی تحقیق تصور می‌شود که برخی از موارد آنها درباره تحقیقات تاریخی-تطبیقی امکان‌پذیر نیست(جدول 2) تحقیقات تاریخی تطبیقی در حال حاضر با تمامی انواع احتمالی مورد نظر تماس و برخورد ندارد بلکه مهمترین و شایعترین تحقیقات اجتماعی با یازده نوع آن منطبق می‌باشد که عبارتند از خانه‌های‌ 1 و 4 و 5 و 7 و 8 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16-تمامی موارد احتمالی مقایسه کشورهای خاص‌ و منفرد با توجه به انواع زمان و داده‌ها امکان‌پذیر بوده است در حالی که حالت ممکنه در تحقیقات‌ تاریخی زمان حال مبتنی بر داده‌های کمی و کشورهای بیشمار(حالت 15)معاهده می‌شود و سایر حالات مربوط به کشورهای بیشمار مصداق‌ وجود ندارد."

صفحه:
از 18 تا 21