Skip to main content
فهرست مقالات

یک راهنمای عمومی برای دائرة المعارف نویسی

نویسنده:

(3 صفحه - از 22 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : دائرة المعارف، اطلاعات، زبان، نارسائیهای الفبای معمولی زبان، واج، تلفظ، اطلاعات دائرة المعارف، اطلاعات غیر زبانی، دائرة المعارف نگاری، جنبهء اطلاعات غیر زبانی

خلاصه ماشینی:

"»(5)بنابراین‌ اولین قدم در دائرة المعارف تبیین هدفی است که‌ بدقت مورد نظر باشد اما در چنین تبیینی باید به‌ چند نکته توجه داشت: هدف وحدت هدف:آیا در تدوین دائرة المعارف به‌ پیوستگی و یگانگی معارف بشری توجه شده‌ است؟ آیا هدف از تدوین دائرة المعارف خدمت به‌ فرهنگ یک جامعه یا جوامع بشری است؟ آیا هدف آن برآوردن نیاز مراجع است؟ محتوی‌ مقدمه باید مطالب زیر را نشان بدهد: الف)هدف دائرة المعارف؛ ب)منابع مورد استفاده در تدوین آن؛ ج)روش تدوین و تألیف دائرة المعارف؛ د)داشتن راهنمای استفاده؛ هـ)مشخص بودن پدیدآورندنگان مقالات؛ ی)برشمردن ویژگیهای دائرة المعارف؛ ل)مشخص بودن اینکه چه نوع اطلاعاتی در دائرة المعارف فراهم آمده است،و به عبارت دیگر دائرة المعارف عمومی است یا تخصصی،و اگر تخصصی است در چه زمینه‌ای؟ بعلاوه،باید مفهوم شود که اطلاعات‌ دائرة المعارف روزآمد است یا خیر. پس برای ضبط درست تلفظ لغات قرضی و همچنین واژه‌های‌ دشوار زبان چه شیوه‌ای را باید برگزید؟آیا تنها گذاشتن اعراب(ضمه،فتحه و کسره)،آنطور که‌ بسیاری از فرهنگها و کتابها عمل کرده‌اند،کفایت‌ می‌کند و یا مانند«دانشنامهء ایران و اسلام» (1354)می‌توان شیوهء حرف نگاری(15)را برگزید؟آیا بهتر نخواهد بود که این گونه کلمات‌ واج نگاری(16)یا آوا نگاری(17)شوند؟ در پاسخ به پرسشهای فوق لازم است‌ نارسائیهای الفبای معمولی زبان،بالاخص الفبای‌ زبان فارسی،مورد بررسی قرار می‌گیرد آنگاه‌ شیوه‌های تازه دگرنویسی واژگان،چه واژگان‌ زبان فارسی و چه وامواژه‌ها و چه اسامی خاص‌ زبانهای بیگانه،مورد بحث قرار خواهد گرفت. هم اکنون این الفبا کاربرد بسیاری پیدا کرده است و می‌توان از آن‌ برای نمایاندن دقیق زنجیرهء گفتار و صداهای زبان‌ یا به عبارت دیگر صورت درست تلفظ واژگان‌ زبان و هم وامواژه‌ها و اسامی خاص زبانهای‌ بیگانه استفاده کرد و به نظر می‌رسد که با استفاده‌ از این الفبا مراجع در برخورد با واژه‌های دشوار و قرضی مشکل نخواهد داشت یا لاقبل با مشکل‌ کمتری مواجه خواهد شد."

صفحه:
از 22 تا 24