Skip to main content
فهرست مقالات

بحرانهای تاریخی هویت ایرانی

نویسنده:

(8 صفحه - از 4 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : هویت ، ایران ، بحرانهای تاریخی هویت ایرانی ، بحران ، تاریخ ، هویت ملی ، شاه ، هویت ایرانی ، اسلام ، ملت

خلاصه ماشینی:

"در اهمیت زبان فارسی به عنوان یک رکن معتبر از هویت ایرانی همین بس که هر چند آن زبان پس از رواج زبان عربی برای مدت دو سه قرن از صحنه‌ علوم و کتابت بر کنار ماند،در تمام آن مدت‌ در میان عامه مردم و اهل قلم به عنوان زبان محاوره‌ و گفتگو باقی ماند و هیچگاه زمینهء اجتماعی خود را از دست نداد و ایرانیان عموما و خاصه آنان که‌ دور از شهرهای بزرگ و در روستاها و دل‌ کوهستانها می‌زیستند و اکثریت عظیم مردم ایران را تشکیل می‌دادند در تمام این مدت به زبانها و لهجه‌های خود سخن می‌گفتند و تاریخ و سرنوشت پهلوانان خود را می‌خواندند و اگر سواد نداشتند از سالخوردگان قوم می‌شنیدند و داستانها و روایت‌ها و افسانه‌های کهن خویش را به زبان‌ خود می‌سرودند. در مجموعهء فریدون بیگ منشی،از منشیان‌ دولت عثمانی که مجموعه‌یی از نامه‌های دولتی‌ عثمانی را پیش از سال 991 هـ فراهم آورده و «منشآت السلاطین»نامیده است(برخی از منشآت‌ این مجموعه به زبان فارسی و باقی به ترکی و عربی است و در استانبول به سال 1274 هـ ق‌ بچاپ رسیده است)چند بیت شعر فارسی در بحر هزج آمده است که یکی از علمای سنی مذهب بنام‌ خواجه مولانای اصفهانی(25)همراه تهنیت فتح‌ چالدران به سلطان سلیم عثمانی فرستاده است و در آن به او هشدار داده است که مبادا قزل‌ برک( قزلباش شاه اسماعیل)را بعد از شکست‌ به حال خود رها کند و نباید روا دارد که مشتی گبر و ملحد،یعنی شیعیان ایران،به اصحاب‌ رسول(ص)،یعنی ابوبکر،عمر و عثمان،دشنام‌ دهند و باید در راه نصرت دین به بت‌شکنی ادامه‌ دهد و ملک فارس( ایران)را به ملک روم منضم‌ سازد."

صفحه: از 4 تا 11