Skip to main content
فهرست مقالات

اهمیت فرهنگ در فلسفه آموزش و پرورش متیو آرنولد

نویسنده:

(4 صفحه - از 50 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : آموزش و پرورش ، فرهنگ ، آموزش ، آموزش و پرورش متیو آرنولد ، فلسفه آموزش و پرورش ، فکر ، زیبایی ، انسان ، افکار آموزشی آرنولد ، اهمیت فرهنگ در فلسفه آموزش

خلاصه ماشینی:

"انتونی اوهر(4)فیلسوف معاصر انگلیسی این‌ جستجوی تو خالی،یعنی آزادی به خاطر آزادی را دشمن سرسخت تعالی و رشد انسانها می‌داند و می‌گوید:«چگونه یک فرد خود رأی و بظاهر مستقل از سنتهای فرهنگی و آموزشی،می‌تواند پدیده‌ای ارزشمند به فرهنگ جامعه اضافه کند،و یا اینکه لااقل اظهار نظر ارزشمندی درباره آن‌ بنماید؟چنین امری محال است،مگر اینکه به‌ یکی از زمینه‌های دانش و فرهنگ از راه آموزش‌ تسلط عمیق یافته باشد. آرنولد معتقد بود که آزادی این نیست که‌ انسان هر کاری را میل دارد انجام بدهد و قربانی‌ هوسهایش شود،بلکه آزادی یعنی رهایی از نیروهایی که از سوی جامعه و تبلیغات به ما تحمیل می‌شود و دقیقا به همین دلیل است که رشد تفکر و اندیشه هدف او از آموزش و پرورش بود. در عین حال باید اذعان نمود که اهمیت آرنولد به عنوان یک متفکر آموزشی در تشخیص این نکته است که ایجاد ظرفیت برای‌ حرکت بسوی درون و درک فرهنگ یا فرهیختگی- به صورتی که او پیشنهاد می‌کند-صرفا برای‌ آرامش شخصی نیست،بلکه مستقیما به کیفیت‌ زندگی اجتماعی و آموزش و پرورش ربط پیدا می‌کند. البته دانش‌آموزی‌ که به این طریق پرورش یابد احترام و ارزش‌ بیشتری برای شواهد علمی در زمینه‌های مختلف‌ خواهد داشت،اما اینکه آیا بنابر آرزوی آرنولد، این نوع ذهن الزاما کیفیاتی مانند شجاعت و یا مهربانی را بهمراه آورد روشن نیست در باب نقش‌ دین نیز باید متذکر شویم که وی حس دینی را بدون تحجرگرایی کلیسا تقویت و تشویق کرد چنانکه در یکی از زیباترین اشعار خود می‌گوید: هر چند که«دریای ایمان متلاطم شده است،تنها روزنه امید عشق انسانها به یکدیگر است» پی‌نوشت: 1- dlonrAwehtaM 2- msinairatilitU 3- egdireloCrolyaTleumaS )2771-4381( 4- raehOynohtnA 5- sevleSyranidrO 6- sevleStseR 7- uaessvoRseuqcaJnaeI 8- lliMtrautSnhoJ 9- lliWlareneG 01- yeweDnhoJ 11- toillE."

صفحه: از 50 تا 53