Skip to main content
فهرست مقالات

آشنایی با جامعه شناسی مسایل اجتماعی

نویسنده:

(4 صفحه - از 70 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : مسایل اجتماعی، جامعه، جامعه‌شناسی، نظریه، نظری، کارکردگرایی، آشنایی با جامعه‌شناسی مسایل، مردم، تعریف مسایل اجتماعی، جمعیت

خلاصه ماشینی:

"در نزد کنش متقابل مسایل اجتماعی چیزی‌ خارج و مستقل از هر آنچه مردم درباره جهان‌ اطرافشان تعریف می‌کنند نخواهد بود مسایل‌ اجتماعی بطور جمعی بر اساس تعریف و درک مردم‌ از مصادیق مشکلات،مشخص و تعیین می‌شود یکی از مهمتری طرقی که مبتنی بر نظریه تنش‌ متقابل نمادی به تحلیل مسایل اجتماعی می‌پردازد دیدگاه برچسب‌زنی است که برای نخستین بار در دههء 1960 توسط هوارد بکر مطرح شد اگر چه‌ برخی از مفاهیم اصلی آن قبلا بسط و گسترش یافته بودند از نظر دیدگاه برچسب‌زنی، مسایل اجتماعی،کلا موضوعی ذهنی تلقی‌ می‌شوند لذا یک وضعیت،نه به علت شرارت ذاتی‌ یا نامطلوب بودنش،بلکه بیشتر به این سبب که‌ کسی موفق شده تا آن وضعیت را این گونه تعریف‌ کند،لذا بعنوان یک مسئله اجتماعی به حساب‌ می‌آید همین‌طور،مردم به موجب برچسبی که‌ دیگران بر آنها زده‌اند،کجرو و منحرف محسوب‌ می‌شوند مطابق دیدگاه برچسب‌زنی،مسئله‌ اجتماعی ویژگی ذاتی در رفتار یا موقعیت نیست‌ بلکه منزلتی است که از سوی مردم به دیگران نسبت‌ داده می‌شود. در نظریه کارکردگرایی به مسایل اجتماعی هم‌ چون جزیی از کل نگریسته می‌شود اگر شما به‌ کلی نگاه کنید که در بردارنده بخشها و اجزایی باشد بر اساس دیدگاه کارکردگرایی خواهد بود آنها تأکید دارند که بخشهای نظام اجتماعی به یکدیگر وابسته‌ و مرتبط هستند و بر این اساس می‌توان مسایل‌ اجتماعی را تفسیر کرد بر همان اساس که به‌ پیوستگی نظام اجتماعی توجه می‌شود می‌توان‌ مشکلات اجتماعی را شناخت زمانی که در برخی‌ بخشها تغییری رخ داد بنابراین در سایر بخشها نیز اثر می‌گذارد."

صفحه:
از 70 تا 73