Skip to main content
فهرست مقالات

آنچه در این بیست سال گذشت...

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 22 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : رمان ، ادب ، جنگ ، قصه ، ادبیات داستانی ، انقلاب ، دستغیب ، زبان ، اجتماعی ، کیهان فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"چگونگی این تأثیر و نیز ویژگیهای ادبیاتجنگ و نقش داستان‌نویسان متعهد و جایگاهآنان در زندگی اجتماعی مردم،از جملهمسائلی است که با منتقد و نویسنده معاصر(عبد العلی دستغیب)در میان گذاشتیم. این ادبیات از لحاظ صنعتداستانی توانسته است رمانهائی مانند«جزیرۀسرگردانی»(سیمین دانشور)،«کلیدر»(محموددولت‌آبادی)،«مدار صفر درجه»(احمد محمود)،اهل غرق(منیرو روانی‌پور)و داستانهای کوتاهیمانند«راز کوچک»(فرخندۀ آقائی)،«سیاه بمبک»(فیروز زنوزی جلالی)،«خانه‌ای پر از گل سرخ»(هوشنگ عاشورزاده)«طعم گس خرمالو»(زویاپیرزاد)،«زن شیشه‌ای»(راضیه تجار)،«امروزبشریت»(مهدی شجاعی)بیافریند که هر یک بهسهم خود بعدی از ابعاد زندگانی مردم امروز ما را بهصورت داستانی نشان می‌دهند. این امر را در&%16009FYKG160G% ادبیات داستانی معاصر و انقلاباسلامی ایران چگونه می‌بینید؟ دستغیب:البته متحول شده است چرا که غالبامبتنی بر کشف و تجربۀ نویسندگان است نه مبتنیبر دستورالعملهای ثابت و جزمی که پس از شهریور1320 رواج زیاد داشت. نویسندگان دیگر نیز گاه از عملکرد سررشته‌داران جدید،حیف و میل اموال عمومی،نتیجه‌های غیر مترقبۀ جنگ هشت ساله و آوارگیمردمان و هراس از بمبارانهای شبانه و محدودیتهایاجتماعی انتقاد کرده و می‌کنند و این کارگاه نزددولتمردان به عنوان مخالفت و حتی براندازی تفسیرو تعبیر می‌شد و شاید هنوز نیز می‌شود. رشد و نمو رمان و قصۀ کوتاه فارسیدر این دو دهه چشمگیر است،فقط عده‌ای از(به تصویر صفحه مراجعه شود)نویسندگان ما در نوآوری افراط می‌کنند و شرائطبومی و وضع و حال امروزی ما را در نظر نمی‌گیرندو آثاری به شیوۀ مدرن ارائه می‌کنند که فهم آنهادشوار است. تجربه‌های هنرمندان همه ملتها نشانمی‌دهد که نوشتن شعر و داستان قسمی«عرق‌ریزیروح است»و از رنج و تلاش مدام هنرمند حکایتدارد: {Sهمه عمر تلخی کشیده است سعدی#که نامش برآمد به شیرین‌زبانیS}نویسندگان خوب معاصر ما همانند بزرگان ادبکلاسیک فارسی از زبان مردم بهره‌گیری می‌کنند وآن را می‌پرورانند و نظمی ویژه به آن می‌دهند که«سبک»نامیده می‌شود."

صفحه: از 22 تا 25